تالار گفتگوی پردیس فناوری کیش

نسخه‌ی کامل: حسابداری و اقتصاد
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

حسابداری و اقتصاد

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8

موضوع‌ها

 1. نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۹۷ (0 پاسخ‌ها:)
 2. مرتکبان جرائم مالیاتی دستگیر می شوند (0 پاسخ‌ها:)
 3. ادغام و اکتساب و ارزش گذاری شرکت ها (0 پاسخ‌ها:)
 4. برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی (0 پاسخ‌ها:)
 5. حسابداری مدیریت و نقش شرکت حسابداری / موسسه حسابداری (0 پاسخ‌ها:)
 6. مشاوره ایزو 9001 (0 پاسخ‌ها:)
 7. اخذ ایزو (0 پاسخ‌ها:)
 8. قوانین مالیاتی اعم از جرائم و بخشودگی (0 پاسخ‌ها:)
 9. مراحل قانونی رسیدگی به پرونده های مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 10. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر پرونده مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 11. پرونده مالیاتی و نحوه رسیدگی آن شورای عالی مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 12. دلایل بهره گیری از مشاوره مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 13. هزینه ها / اوراق مشارکت به همراه نکاتی از حسابداری دولتی (0 پاسخ‌ها:)
 14. قوانین مالیاتی اعم از جرائم و بخشودگی (0 پاسخ‌ها:)
 15. دلایل بهره گیری از مشاوره مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 16. مراحل قانونی رسیدگی به پرونده های مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 17. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر پرونده مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 18. پرونده مالیاتی و نحوه رسیدگی آن شورای عالی مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 19. دلال ایزو (0 پاسخ‌ها:)
 20. هزینه مشاوره و صدورگواهینامه ایزو (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8