تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: حسابداری و اقتصاد
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

حسابداری و اقتصاد

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

موضوع‌ها

 1. تغییرات ایزو 17025 (0 پاسخ‌ها:)
 2. قوانین مالیاتی اعم از جرائم و بخشودگی (0 پاسخ‌ها:)
 3. مراحل قانونی رسیدگی به پرونده های مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 4. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر پرونده مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 5. پرونده مالیاتی و نحوه رسیدگی آن شورای عالی مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 6. دلایل بهره گیری از مشاوره مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 7. دریافت گواهینامه آموزشی (0 پاسخ‌ها:)
 8. خدمات مشاوره ایزو 17025 (0 پاسخ‌ها:)
 9. مشاور ایزو کیست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. هزینه مشاوره و صدورگواهینامه ایزو (0 پاسخ‌ها:)
 11. مشاوره ایزو 9001 (0 پاسخ‌ها:)
 12. مشاور ایزو ۹۰۰۱ (0 پاسخ‌ها:)
 13. قوانین مالیاتی اعم از جرائم و بخشودگی (0 پاسخ‌ها:)
 14. مراحل قانونی رسیدگی به پرونده های مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 15. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر پرونده مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 16. پرونده مالیاتی و نحوه رسیدگی آن شورای عالی مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 17. دلایل بهره گیری از مشاوره مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 18. محاسبه فوق العاده ماموریت (0 پاسخ‌ها:)
 19. نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در شرکت ها و یا سازمان ها (0 پاسخ‌ها:)
 20. تعریف شرکت نسبی (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14