توضیح لینک توضیح لینک
امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
الفاظ صیغه طلاق
#1
طبق قانون ، طلاق یا جدایی زوجین ، باید از طریق بیان نمودن الفاظ مخصوص صیغه طلاق ، واقع گردد . نحوه خواندن خطبه طلاق از طرف زن و مرد ، به این صورت است که مرد ، باید به زبان عربی ، الفاظ صیغه طلاق را جاری نماید و مثلا بگوید « زَوْجَتِی فاطِمَةُ طالِقٌ » . البته ، الفاظ صیغه طلاق ، حتما باید در حضور دو نفر شاهد عادل بیان شود . امروزه ، معمولا خواندن الفاظ صیغه طلاق ، از طریق وکالت دادن زن و مرد به محضردار انجام می شود .

بر اساس قانون مدنی ، خاتمه عقد ازدواج ، از طریق فسخ نکاح یا طلاق امکان پذیر شده است که هر یک از این روش ها ، شرایط و احکام خاص خود را دارند . به طور کلی ، زمانی که زن و مردی ، قصد دارند از هم جدا شوند ، می بایست به شیوه قانونی و رسمی ، اقدام به طلاق گرفتن نموده و پس از خواندن خطبه یا صیفه طلاق ، آن را نیز به صورت رسمی ، به ثبت برسانند ؛ در غیر این صورت ، ممکن است مرد ، به مجازات مقرر برای عدم ثبت طلاق ، محکوم شود .
اما مطلب مهمی که در ارتباط با طلاق گرفتن وجود دارد ، آن است که به موجب قانون مدنی ، صیغه طلاق ، باید با الفاظ خاصی ادا شود که دلالت بر قصد طلاق ، توسط طرفین داشته باشد . هرچند که معمولا صیغه طلاق ، در دفترخانه طلاق و توسط محضردار جاری می شود ، اما به لحاظ شرعی ، ممنوعیتی برای خواندن صیغه یا خطبه طلاق از طرف زن و مرد وجود ندارد . به همین مناسبت ، پرداختن به این سوال ضروری است که نحوه خواندن خطبه طلاق از طرف زن و مرد چگونه است ؟
برای پاسخ دادن به این سوال ، ابتدا در خصوص الفاظ صیغه یا خطبه طلاق ، توضیحاتی ارائه نموده و سپس ، متن عربی الفاظ صیغه طلاق را ذکر می نماییم . در ادامه نیز ، به این سوال پاسخ می دهیم که صیغه طلاق چگونه خوانده می شود .


الفاظ صیغه طلاق چیست
بر اساس موازین شرعی ، زمانی که زن و مردی ، قصد دارند از هم طلاق بگیرند ، می بایست حتما صیغه طلاق میان آنها جاری شود تا زوجیت آنها خاتمه پیدا کند ؛ بنابراین ، صرفا خواندن الفاظ صیغه طلاق است که به عقد نکاح پایان داده و زوجین را به هم نامحرم می سازد . این صیغه طلاق که باید با استفاده از الفاظ خاصی ادا شود ، می تواند توسط خود زن و مرد نیز ، خوانده شود و مرد ، با خواندن الفاظ صیغه طلاق ، همسر خود را مطلقه سازد .
با این حال ، در قانون حمایت خانواده ، حکم خاصی در ارتباط با ثبت طلاق ، ذکر گردیده است که به موجب آن ، مردانی که صیغه طلاق را جاری سازند و در دفترخانه ازدواج و طلاق ، آن را به ثبت نرسانند ، به مجازات عدم ثبت طلاق ، محکوم خواهند شد . البته ، دفترخانه ازدواج و طلاق ، برای ثبت نمودن طلاق زوجین ، حکم طلاق یا گواهی عدم سازش را که از دادگاه باید گرفته شود ، مد نظر قرار می دهد .
به همین دلیل ، هم با توجه به ناآشنایی بسیاری از افراد با زبان عربی و هم به دلیل اینکه ثبت طلاق در دفترخانه ، الزامی است ، بسیاری از افرادی که قصد طلاق و جدا شدن دارند ، به یکی از دفترخانه های ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و از طریق وکالت دادن به سردفتر ، برای جاری نمودن الفاظ صیغه طلاق ، طلاق را به صورت شرعی و قانونی ، به ثبت می رسانند .
در ماده 1134 قانون قانون مدنی ، حکم خواندن صیغه طلاق با الفاظ آن ، مقرر شده است که به موجب این ماده : « طلاق ، باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که جاری شدن الفاظ صیغه یا خطبه طلاق را بشنوند ، واقع گردد » .
بر این اساس ، طبق قانون مدنی ، صیغه طلاق ، حتما باید از طریق ادای الفاظ صیغه یا خطبه طلاق جاری شود و این موضوع ، یکی از مهم ترین شرایط صحت صیغه طلاق است و به همین دلیل ، در قسمت های بعد ، به این سوال پاسخ می دهیم که نحوه خواندن خطبه طلاق از طرف زن و مرد چگونه است .
حتما بخوانید: شرایط صحت صیغه طلاق

متن عربی الفاظ صیغه طلاق
همانطور که در قسمت قبل بیان شد ، بر اساس قانون مدنی ، طلاق ، باید از طریق بیان نمودن الفاظ صیغه طلاق انجام شود. هرچند ، خود زن و مرد ، می توانند خطبه طلاق را جاری سازند ، اما به لحاظ قانونی ، نیاز است که زوجین ، ابتدا به دادگاه خانواده مراجعه نموده و گواهی عدم سازش بگیرند و سپس ، این طلاق ، در دفترخانه به ثبت رسد . به همین دلیل ، زوجین ، برای طلاق ، به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه می نمایند .
اما ممکن است ، کماکان این سوال مطرح شود که الفاظ صیغه طلاق چیست و به عبارت دیگر ، اگر زن و مردی قصد داشته باشند خودشان الفاظ صیغه طلاق را بخوانند ، باید چه الفاظی را ادا کنند ؟ به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم متن عربی صیغه طلاق از طرف زن و مرد را ارائه نماییم .
متن عربی الفاظ صیغه طلاق از طرف مرد ، به این صورت خوانده می شود که مرد ، به عنوان طلاق دهنده ، بگوید : « زَوْجَتِی ...... طالِقٌ » و اگر به عنوان نمونه ، نام همسر وی فاطمه باشد ، بگوید « زَوْجَتِی فاطِمَةُ طالِقٌ » . البته ، در صورتی که مرد ، برای ادا نمودن متن عربی صیغه طلاق ، وکیل گرفته و سردفتر طلاق ، به جای زن و مرد ، صیغه طلاق را جاری سازد ، الفاظ عربی خطبه یا صیغه طلاق ، به این صورت بیان می شود : « زَوْجَةُ مُوکِّلی فاطِمَةُ طالِقٌ » .
در صورتی که طلاق ، از نوع طلاق خلع بوده و زن ، به دلیل کراهتی که از شوهر دارد ، در ازای پرداخت مبلغی به مرد ، قصد جدا شدن از وی را داشته باشد ، لفظ عربی خطبه طلاق به این صورت است : « زَوْجَتِی فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ » و بنابر احتیاط مستحب ، در ادامه بگوید : « فَهِی طالِقٌ » .
در صورتی هم که طلاق ، از نوع طلاق مبارات بوده و هر دوی زوجین از هم کراهت داشته باشند ، متن عربی صیغه طلاق از طرف مرد ، باید به این صورت ادا شود : « بارَأْتُ زَوْجَتِی فاطِمَةَ عَلی ما بَذَلَتْ » و بنابر احتیاط مستحب ، در ادامه بگوید : « فَهِی طالِقٌ » .
بیشتر بخوانید: مدارک لازم برای ثبت طلاق در محضر

[عکس: instagram.gif]


صیغه طلاق چگونه خوانده می شود
در قسمت های قبل ، به بررسی این سوال پرداخته شد که الفاظ صیغه طلاق چیست و متن عربی خطبه طلاق چگونه باید خوانده شود . اما سوالی که ممکن است مطرح شود ، آن است که صیغه طلاق ، چگونه باید خوانده شود و به عبارت دیگر ، نحوه خواندن خطبه طلاق از طرف زن و مرد چگونه است ؟
در پاسخ به این سوال ، باید گفت که شخصی که الفاظ صیغه طلاق را ادا می کند ( مرد ) ، باید عاقل و بالغ بوده و قصد طلاق دادن همسر خود را داشته باشد ؛ به همین دلیل ، در صورتی که مرد ، مجبور به طلاق دادن زن خود و ادای الفاظ خطبه طلاق شده باشد ، این صیغه طلاق ، اعتبار نداشته و به عبارت دیگر ، طلاق ، باطل است .
همچنین ، ادای الفاظ صیغه طلاق ، زمانی که مرد ، قصد طلاق دادن ندارد و از روی شوخی ، اقدام به بیان الفاظ عربی خطبه طلاق نموده باشد ، فاقد اعتبار است . البته ، طلاق غیابی از طرف زن ، استثنا است و دادگاه ، به جای مرد ، اجازه جاری شدن خطبه یا صیغه طلاق را می دهد  و طلاق ، به حکم دادگاه است .
در مورد نحوه خواندن صیغه طلاق از طرف زن و مرد ، این اختلاف ، میان فقها وجود دارد که برخی معتقدند الفاظ صیغه یا خطبه طلاق ، حتما باید به زبان عربی خوانده شوند ، اما برخی عقیده دارند که زبان عربی ، خصوصیت خاصی نداشته و الفاظ صیغه طلاق ، به هر زبانی که ادا شود ، به شرط اینکه نشان دهنده قصد طلاق باشد ، صحیح است . اما معمولا در مذهب امامیه ( شیعه ) ، الفاظ صیغه طلاق ، می بایست به زبان عربی و با الفاظی که در قسمت قبل ذکر گردید ، بیان گردد .
خواندن الفاظ صیغه طلاق ، توسط زن و مرد ، حتما باید در حضور دو نفر شاهد عادل ، انجام گیرد و رعایت این شرط ، الزامی است . فلذا طلاق بدون حضور شاهد ، امکان پذیر نمی باشد . عادل بودن شهود طلاق ، به این معنا است که افراد مذکور ، از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره ، خودداری کنند . علاوه بر این ، شهود طلاق، حتما باید خوانده شدن الفاظ خطبه یا صیغه طلاق را شنیده باشند و صرف اطلاع آنها از جاری شدن صیغه طلاق ، برای صحت شهادت آنها ، کافی نیست .
در ادامه بخوانید: حکم خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص الفاظ صیغه طلاق در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون الفاظ صیغه طلاق پاسخ دهند .


[عکس: 1.gif]


سوالات متداول

1- الفاظ صیغه طلاق چیست ؟
بر اساس قانون مدنی زن و مرد برای طلاق گرفتن حتما باید الفاظ صیغه طلاق را به زبان عربی جاری نمایند که معمولا دفتردار ازدواج و طلاق به وکالت از زن و مرد این امر را انجام می دهد که شرح این موضوع در مقاله ذکر شده است .

2- نحوه خواندن خطبه طلاق از طرف زن و مرد چگونه است ؟
خطبه طلاق از طرف زن یا مرد باید به زبان عربی و با الفاظ خاص صیغه طلاق خوانده شود و در حضور دو نفر شاهد عادل واقع گردد که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

3- متن عربی صیغه طلاق به چه صورت خوانده می شود ؟
مرد باید به زبان عربی صیغه طلاق را در حضور شهود عادل جاری سازد که به عنوان مثال در صورتی که نام زوجه فاطمه باشد باید عبارت زوجتی فاطمه طالق را ادا نماید که برای آشنایی بیشتر با این موضوع می توانید مقاله را مطالعه نمایید .
منبع : الفاظ صیغه طلاق
پاسخ


پیام‌های این موضوع
الفاظ صیغه طلاق - توسط heyvalaw - 22-12-2021, 05:27 PM

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان