توضیح لینک توضیح لینک
امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 1 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کاربردهای هوش مصنوعی
#1
سوالهای هوش مصنوعی
۱.تفاوت هوش مصنوعی با هوش انسانی در چیست؟
۲.قوانین روباتیک را نام ببرید؟
۳.دسته بندی رباتها را نام ببرید؟
۴ساختار عمومی یک ربات رابیان کنید ۲مورد؟

۱. در مقايسه هوش مصنوعی با هوش انسانی
می توان گفت که انسان قادر به مشاهده
و تجزيه و تحليل مسايل در جهت قضاوت و
اخذ تصميم ميباشد در حالی که هوش
مصنوعی مبتنی بر قوانين و رويه هايی
از قبل تعبيه شده بر روی کامپيوتر می
باشد.
۲. درسال 1940 ،Assimov Issac سهقانون Roobtics را به شرح زیر تبی؈ن کرد:
1 (یک ربات موجودی است که نباید به انسان آزار برساند و اجازه ندهد به
چ؈قی ضرر برسد.
2 (باید ازانسان اطاعت کند، مگر این که با قانون اول مغایرت داشته باشد.
3 (باید خودش را دربرابر خطر و ضرر محافظت نماید، مگر اینکه با قانون
اول ودوم مغایرت داشته باشد.
قوان؈ن رباتیکرباتها در سطوح مختلف دارای دو خاصیت "تنوع در عملکرد" و "قابلیت تطبیق خودکاربا محیط" automated(
(adaptingمیباشند. بر اساس این دو خاصیت دستهبندی رباتها انجام میگ؈رد.
۳.به شرح زیر است : (jira (دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپۚܢ
1 (وسیلهای که توسط دست کن؅رل میشود.
2 (ربات برای کارهای متواڲی بدون تغی؈ر
3(ربات برای کارهای متواڲی متغ؈ر
4(ربات مقلد
5(ربات کن؅رل
6 (ربات باهوش
ج ۴. دستهبندی رباتهاساختارعمومی یک ربات
این سیستم متشکل ازبازوها، مچها، اتصاالت و عوامل ٰڈایی مکانیکی بوده که دریک
مجموعه به هم پیوسته ومرتبط جمع شدهاند.
این بخش توان الزم را تحت یک سری شرایط کن؅رل شده و دقیق، برای سیستم
مکانیکی مفصل شده (AMS (فراهم میکند.
این توان ازانواع الک؅ریکی، هیدرولیکی ویا نیوماتیکی میباشد.

۱. در مقايسه هوش مصنوعی با هوش انسانی
می توان گفت که انسان قادر به مشاهده
و تجزيه و تحليل مسايل در جهت قضاوت و
اخذ تصميم ميباشد در حالی که هوش
مصنوعی مبتنی بر قوانين و رويه هايی
از قبل تعبيه شده بر روی کامپيوتر می
باشد. 
۲. درسال 1940 ،Assimov Issac سهقانون Roobtics را به شرح زیر تبی؈ن کرد:
1 (یک ربات موجودی است که نباید به انسان آزار برساند و اجازه ندهد به
چ؈قی ضرر برسد.
2 (باید ازانسان اطاعت کند، مگر این که با قانون اول مغایرت داشته باشد.
3 (باید خودش را دربرابر خطر و ضرر محافظت نماید، مگر اینکه با قانون
اول ودوم مغایرت داشته باشد.
قوان؈ن رباتیکرباتها در سطوح مختلف دارای دو خاصیت "تنوع در عملکرد" و "قابلیت تطبیق خودکاربا محیط" automated(
(adaptingمیباشند. بر اساس این دو خاصیت دستهبندی رباتها انجام میگ؈رد.
۳.به شرح زیر است : (jira (دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپۚܢ
1 (وسیلهای که توسط دست کن؅رل میشود.
2 (ربات برای کارهای متواڲی بدون تغی؈ر
3(ربات برای کارهای متواڲی متغ؈ر
4(ربات مقلد
5(ربات کن؅رل
6 (ربات باهوش
ج ۴. دستهبندی رباتهاساختارعمومی یک ربات
این سیستم متشکل ازبازوها، مچها، اتصاالت و عوامل ٰڈایی مکانیکی بوده که دریک
مجموعه به هم پیوسته ومرتبط جمع شدهاند.
این بخش توان الزم را تحت یک سری شرایط کن؅رل شده و دقیق، برای سیستم
مکانیکی مفصل شده (AMS (فراهم میکند.
این توان ازانواع الک؅ریکی، هیدرولیکی ویا نیوماتیکی میباشد

۱. در مقايسه هوش مصنوعی با هوش انسانی
می توان گفت که انسان قادر به مشاهده
و تجزيه و تحليل مسايل در جهت قضاوت و
اخذ تصميم ميباشد در حالی که هوش
مصنوعی مبتنی بر قوانين و رويه هايی
از قبل تعبيه شده بر روی کامپيوتر می
باشد. 
۲. درسال 1940 ،Assimov Issac سهقانون Roobtics را به شرح زیر تبی؈ن کرد:
1 (یک ربات موجودی است که نباید به انسان آزار برساند و اجازه ندهد به
چ؈قی ضرر برسد.
2 (باید ازانسان اطاعت کند، مگر این که با قانون اول مغایرت داشته باشد.
3 (باید خودش را دربرابر خطر و ضرر محافظت نماید، مگر اینکه با قانون
اول ودوم مغایرت داشته باشد.
قوان؈ن رباتیکرباتها در سطوح مختلف دارای دو خاصیت "تنوع در عملکرد" و "قابلیت تطبیق خودکاربا محیط" automated(
(adaptingمیباشند. بر اساس این دو خاصیت دستهبندی رباتها انجام میگ؈رد.
۳.به شرح زیر است : (jira (دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپۚܢ
1 (وسیلهای که توسط دست کن؅رل میشود.
2 (ربات برای کارهای متواڲی بدون تغی؈ر
3(ربات برای کارهای متواڲی متغ؈ر
4(ربات مقلد
5(ربات کن؅رل
6 (ربات باهوش
ج ۴. دستهبندی رباتهاساختارعمومی یک ربات
این سیستم متشکل ازبازوها، مچها، اتصاالت و عوامل ٰڈایی مکانیکی بوده که دریک
مجموعه به هم پیوسته ومرتبط جمع شدهاند.
این بخش توان الزم را تحت یک سری شرایط کن؅رل شده و دقیق، برای سیستم
مکانیکی مفصل شده (AMS (فراهم میکند.
این توان ازانواع الک؅ریکی، هیدرولیکی ویا نیوماتیکی میباشد

۱. در مقايسه هوش مصنوعی با هوش انسانی
می توان گفت که انسان قادر به مشاهده
و تجزيه و تحليل مسايل در جهت قضاوت و
اخذ تصميم ميباشد در حالی که هوش
مصنوعی مبتنی بر قوانين و رويه هايی
از قبل تعبيه شده بر روی کامپيوتر می
باشد. 
۲. درسال 1940 ،Assimov Issac سهقانون Roobtics را به شرح زیر تبی؈ن کرد:
1 (یک ربات موجودی است که نباید به انسان آزار برساند و اجازه ندهد به
چ؈قی ضرر برسد.
2 (باید ازانسان اطاعت کند، مگر این که با قانون اول مغایرت داشته باشد.
3 (باید خودش را دربرابر خطر و ضرر محافظت نماید، مگر اینکه با قانون
اول ودوم مغایرت داشته باشد.
قوان؈ن رباتیکرباتها در سطوح مختلف دارای دو خاصیت "تنوع در عملکرد" و "قابلیت تطبیق خودکاربا محیط" automated(
(adaptingمیباشند. بر اساس این دو خاصیت دستهبندی رباتها انجام میگ؈رد.
۳.به شرح زیر است : (jira (دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپۚܢ
1 (وسیلهای که توسط دست کن؅رل میشود.
2 (ربات برای کارهای متواڲی بدون تغی؈ر
3(ربات برای کارهای متواڲی متغ؈ر
4(ربات مقلد
5(ربات کن؅رل
6 (ربات باهوش
ج ۴. دستهبندی رباتهاساختارعمومی یک ربات
این سیستم متشکل ازبازوها، مچها، اتصاالت و عوامل ٰڈایی مکانیکی بوده که دریک
مجموعه به هم پیوسته ومرتبط جمع شدهاند.
این بخش توان الزم را تحت یک سری شرایط کن؅رل شده و دقیق، برای سیستم
مکانیکی مفصل شده (AMS (فراهم میکند.
این توان ازانواع الک؅ریکی، هیدرولیکی ویا نیوماتیکی میباشد
پاسخ


پیام‌های این موضوع
کاربردهای هوش مصنوعی - توسط اسماعیل کیانیفرد - 17-05-2019, 03:35 PM
RE: کاربردهای هوش مصنوعی - توسط FarnoodF - 27-05-2019, 02:27 PM
RE: کاربردهای هوش مصنوعی - توسط FarnoodF - 28-05-2019, 10:49 AM

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Heart کاربردهای نرم افزار پاورپوینت Babak khaki59 11 136 28-05-2019, 11:40 AM
آخرین ارسال: FarnoodF

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان