توضیح لینک توضیح لینک
اعتبار‌های متعلق به tinaaa
خلاصه
tinaaa
(عضو جوان)

اعتبار کل: 31

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 31
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 0 0 0
در طی ماه گذشته 0 0 0
در طی شش ماه گذشته 26 0 0
هر زمانی 31 0 0
توضیحات
hadis11 ( 35 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:45 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در تفاوت Citrix و VMware

مثبت (+1): [بدون نظر]
hadis11 ( 35 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:45 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در آموزش VMware Horizon View (جلسه اول)

مثبت (+1): [بدون نظر]
hadis11 ( 35 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:45 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در تفاوت بین زیرو کلاینت و تین کلاینت

مثبت (+1): [بدون نظر]
hadis11 ( 35 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:45 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در مکان های استفاده از تین کلاینت (بخش اول)

مثبت (+1): [بدون نظر]
hadis11 ( 35 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:45 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در ویژگی شبکه های تین کلاینتی و زیرو کلاینتی

مثبت (+1): [بدون نظر]
taraa25 ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:44 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در تکنولوژی و مزایای زیرو کلاینت

مثبت (+1): [بدون نظر]
taraa25 ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:44 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در تین کلاینت اینتل به اندازه کف دست

مثبت (+1): [بدون نظر]
taraa25 ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:44 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در تین کلاینت و فناوری hdx

مثبت (+1): [بدون نظر]
taraa25 ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:44 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در تکنولوژی و مزایای تین کلاینت

مثبت (+1): [بدون نظر]
taraa25 ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:44 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در مینی پی سی چیست؟

مثبت (+1): [بدون نظر]
hadis01 ( 15 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:43 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در تکنولوژی و مزایای مینی پی سی

مثبت (+1): [بدون نظر]
hadis01 ( 15 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:43 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در تفاوت Citrix و VMware

مثبت (+1): [بدون نظر]
hadis01 ( 15 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:43 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در آموزش VMware Horizon View (جلسه اول)

مثبت (+1): [بدون نظر]
hadis01 ( 15 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:43 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در تفاوت بین زیرو کلاینت و تین کلاینت

مثبت (+1): [بدون نظر]
hadis01 ( 15 ) - آخرین بروزرسانی 05-03-2019, 04:43 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ tinaaa در مکان های استفاده از تین کلاینت (بخش اول)

مثبت (+1): [بدون نظر]