تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: کاربرد نرم افزار ابزار آسانسور
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
1- کاربرد این نرم افزار درکجاس؟
2-دراین فرم افزار محاسبه زاویه آلفا  چه کمکی به نصب میکند ؟
3- در محاسبه توان موتور چه گزینه تغییر کند  توان موتور تغییر چشم گیری پیدا میکند ؟