تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: مرکز علمی و کاربردی کوشا
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مرکز علمی و کاربردی کوشا

زیر انجمن‌ها:

 1. کاربرد فناوری اطلاعات ترم تابستان - پنج شنبه - کلاس اول
 2. کاربرد فناوری اطلاعات ترم تابستان - پنج شنبه - کلاس دوم
 3. درس کاربرد فناوری اطلاعات- ترم تابستان - صبح جمعه
 4. درس خدمات الکترونیکی- ترم تابستان - جمعه
 5. کارگاه سخت افزار شبکه
 6. خدمات الکترونیکی
 7. مبانی و برنامه سازی کامپیوتر
 8. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 9. مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (آسانسور -جمعه -کلاس اول)
 10. مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (آسانسور -جمعه -کلاس دوم)
 11. مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (آسانسور -جمعه -کلاس سوم)
 12. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات-سه شنبه ساعت 19
 13. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات-سه شنبه ساعت 17.30
 14. برنامه نویسی کامپیوتر - دوشنبه ساعت 15.30
 15. مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل - دوشنبه - ساعت 18
 16. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات-چهارشنبه- ساعت 15
 17. مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی - یکشنبه - کلاس دوم
 18. مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی - یکشنبه - کلاس اول
 19. مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل - چهارشنبه - ساعت 18
 20. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات- ترم دوم 97-98 - جمعه ساعت 12.30
 21. برنامه نویسی کامپیوتر- ترم دوم 97-98 - جمعه ساعت 8 صبح
 22. برنامه سازی رایانه ای- ترم دوم 97-98 - یکشنبه ساعت 16.30
 23. برنامه سازی کامپیوتر- ترم دوم 97-98 - جمعه ساعت 14.40
 24. مهندسی نرم افزار- ترم دوم 97-98 - چهارشنبه ساعت 15
 25. مهندسی نرم افزار- ترم دوم 97-98 - چهارشنبه ساعت 17.30
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43