تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: مرکز علمی و کاربردی کوشا
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مرکز علمی و کاربردی کوشا

زیر انجمن‌ها:

 1. خدمات الکترونیکی -چهارشنبه - ساعت 16.40 - ترم اول 98-99
 2. کاربرد فناوری اطلاعات ترم تابستان - پنج شنبه - کلاس اول
 3. کاربرد فناوری اطلاعات ترم تابستان - پنج شنبه - کلاس دوم
 4. برنامه سازی کامپیوتر - جمعه ها- ساعت 13 - ترم اوا 98-99
 5. برنامه سازی رایانه ای - پنج شنبه ساعت 17.30 - ترم اوا 98-99
 6. درس کاربرد فناوری اطلاعات- ترم تابستان - صبح جمعه
 7. درس خدمات الکترونیکی- ترم تابستان - جمعه
 8. برنامه سازی کامپیوتر - جمعه ها- ساعت 15 - ترم اوا 98-99
 9. برنامه سازی کامپیوتر - جمعه ها- ساعت 17.30 - ترم اوا 98-99
 10. مهندسی نرم افزار - ساعت 8 - جمعه - ترم اول 98-99
 11. کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت - جمعه ها - ساعت 11.20 - ترم اول 98-99
 12. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات -چهارشنبه - ساعت 18.30- ترم اول 98-99
 13. کارگاه سخت افزار شبکه
 14. خدمات الکترونیکی
 15. مبانی و برنامه سازی کامپیوتر
 16. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات- ترم اول 99-1400 - پنج شنبه ساعت18
 17. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 18. مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (آسانسور -جمعه -کلاس اول)
 19. مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (آسانسور -جمعه -کلاس دوم)
 20. مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (آسانسور -جمعه -کلاس سوم)
 21. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات-سه شنبه ساعت 19
 22. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات-سه شنبه ساعت 17.30
 23. برنامه نویسی کامپیوتر - دوشنبه ساعت 15.30
 24. مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل - دوشنبه - ساعت 18
 25. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات-چهارشنبه- ساعت 15
 26. مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی - یکشنبه - کلاس دوم
 27. مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی - یکشنبه - کلاس اول
 28. مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل - چهارشنبه - ساعت 18
 29. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات- ترم دوم 97-98 - جمعه ساعت 12.30
 30. برنامه نویسی کامپیوتر- ترم دوم 97-98 - جمعه ساعت 8 صبح
 31. برنامه سازی رایانه ای- ترم دوم 97-98 - یکشنبه ساعت 16.30
 32. برنامه سازی کامپیوتر- ترم دوم 97-98 - جمعه ساعت 14.40
 33. مهندسی نرم افزار- ترم دوم 97-98 - چهارشنبه ساعت 15
 34. مهندسی نرم افزار- ترم دوم 97-98 - چهارشنبه ساعت 17.30
 35. کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده - ترم دوم 98-99
 36. برنامه نویسی - ترم اول 99-1400 - جمعه ساعت 11 الی 14
 37. برنامه سازي کامپیوتر ترم دوم 98-99 پنج شنبه 17 - 20
 38. مهندسی نرم افزار ترم دوم 98-99
 39. برنامه نویسی ترم دوم 98-99 شنبه 15-17 كارشناسي
 40. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات- ترم دوم 98-99 -پنج شنبه ساعت 13-17
 41. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات- ترم دوم 98-99 يكشنبه ساعت 15 الي 17
 42. خذمات الکترونیکی - ترم دوم 98-99 پنج شنبه ساعت 15 - 17
 43. کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت ترم دوم 98-99 جمعه ها 13 الي 17
 44. خدمات الکترونیکی ترم اول 99-1400 - سه شنبه ساعت 18
 45. کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت ترم اول ۹۹-۱۴۰۰ پنج شنبه ها ساعت۱۲-۱۴
 46. خذمات الکترونیکی - ترم اول 99-1400شنبه ساعت 15*
 47. کارگاه مدیریت و سنجش شبکه - ترم اول 99-1400 شنبه ساعت 17
 48. مهندسی نرم افزار سیستم های کنترلی - ترم اول 99-1400 - جمعه - 8 صبح
 49. كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات - پنج شنبه ساعت 14 - ترم 99-1400
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45