تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: طوطے کی چالاکی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
داستان طوطی و بازرگانو بہ اردو بخونید و لذت ببرید۔

لیجیے Heart Heart