تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: کلاس زبان اردو - استاد خانم یزدانی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

کلاس زبان اردو - استاد خانم یزدانی

موضوع‌ها

 1. اردو کی بورڈ (2 پاسخ‌ها:)
 2. آخری سبق (0 پاسخ‌ها:)
 3. نواں سبق (0 پاسخ‌ها:)
 4. مشق (0 پاسخ‌ها:)
 5. موسیقی (0 پاسخ‌ها:)
 6. آٹھواں سبق (0 پاسخ‌ها:)
 7. ساتواں سبق (0 پاسخ‌ها:)
 8. چھواں سبق (0 پاسخ‌ها:)
 9. بات چیت /Conversation-pdf (0 پاسخ‌ها:)
 10. تمرین(مشق).ضمایر ملکی (0 پاسخ‌ها:)
 11. طوطے کی چالاکی (0 پاسخ‌ها:)
 12. تیسرا سبق (2 پاسخ‌ها:)
 13. ایک سبق (0 پاسخ‌ها:)
 14. پانچواں سبق (0 پاسخ‌ها:)
 15. چوتھا سبق (0 پاسخ‌ها:)
 16. دوسرا سبق (0 پاسخ‌ها:)
 17. پہلا سبق (0 پاسخ‌ها:)
 18. آداب (0 پاسخ‌ها:)