تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: چوتھا سبق
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
درس چہارم


رنگ ہا


صفات  Exclamation