تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: کامپیوتر وجنگل کاری
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
در مو د نقش کامپیوتر در جنگل کاری توضیح دهید