تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: مدیریت دولتی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مدیریت دولتی

صفحات: 1 2 3 4

موضوع‌ها

 1. خدمات ثبتی و مشاوره حقوقی شرکت ها (0 پاسخ‌ها:)
 2. مشاوره مالی چه کاری انجام میدهد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. شناسایی مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به پرونده آنها (0 پاسخ‌ها:)
 4. اظهارنامه مالیاتی عملکرد در حسابداری (0 پاسخ‌ها:)
 5. هیئت های حل اختلاف مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 6. اظهارنامه مالیاتی ونکاتی ازآن (0 پاسخ‌ها:)
 7. اخذ ایزو (0 پاسخ‌ها:)
 8. اشتباهات متداول در اخذ ایزو کدامند ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. گواهینامه ایزو چیست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. اعتبار گواهینامه ایزو (0 پاسخ‌ها:)
 11. روش بررسی اعتبار مرجع صدور گواهینامه ایزو چیست ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. شناسایی مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به پرونده آنها (0 پاسخ‌ها:)
 13. اظهارنامه مالیاتی عملکرد در حسابداری (0 پاسخ‌ها:)
 14. هیئت های حل اختلاف مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 15. اظهارنامه مالیاتی ونکاتی ازآن (0 پاسخ‌ها:)
 16. آشنایی با جرائم ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی و دفاتر مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 17. انواع ایزو (0 پاسخ‌ها:)
 18. مشاور ایزو کیست؟؟؟ (0 پاسخ‌ها:)
 19. دلال ایزو (0 پاسخ‌ها:)
 20. هزینه مشاوره و صدورگواهینامه ایزو (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4