تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum
نرم افزار word - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum (http://forum.kishtech.ir)
+-- انجمن: پردیس فناوری کیش (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: دانشگاه جامع علمی و کاربردی (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=7)
+---- انجمن: **مرکز علمی و کاربردی کوشا** (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=42)
+----- انجمن: مهارت های کاربردی رایانه - ترم اول 1401 - ساعت 8-12 - (پنجشنبه ها) (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=284)
+----- موضوع: نرم افزار word (/showthread.php?tid=74200)نرم افزار word - شهروز مقدم - 24-11-2022

1.نرم افزار word چیست ؟


RE: نرم افزار word - پارسا مهیاری - 22-12-2022

یک نرم افزار واژه پرداز است Word یاword Microsoftنرم افزار که در اکـثر ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی برای تایپ ، ویرایش و طراحی متون استفاده میشود . word در زبان انگلیسی به معنای کلمه است و انتخاب این کلمه برای این برنامه بی مناس بت نیست چرا که تمام ساختار این نرم افزار با کلمات و ویرایش آن در ارتباط است.خوب است بدانید که این نرم افزار عالوه بر ایجاد فایل های متنی قادر به ایجاد جداول،اشکال و تصاویر نیز میباشد