تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum
حقوق بازنشستگی - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum (http://forum.kishtech.ir)
+-- انجمن: پردیس فناوری کیش (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: گروه حقوق (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=147)
+---- انجمن: دانشجویی (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=148)
+---- موضوع: حقوق بازنشستگی (/showthread.php?tid=50643)حقوق بازنشستگی - heyvalaw - 03-04-2021

حقوق بازنشستگی یا مستمری از دو منبع تامین اجتماعی و کشوری قابل پرداخت است . بیمه بعد از اتمام اشتغال در دوره سی ساله به نام حقوق بازنشستگی به افراد تعلق می گیرد . موارد بر قراری و میزان مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه ‌شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ ها، نهاد ها و بانک ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌ باشد در تعیین میزان حقوق بازنشستگی موثر هستند .
برای مشاوره حقوق بازنشستگی 
در تعریف حقوق بازنشستگی به زبان عامیانه می توان گفت مقدار پولی است که ماهیانه به طور مستمر تا پایان عمر به افراد دارای سی سال سابقه کار تعلق می گیرد . در حقیقت بعد از پایان یافتن زمان کار مفید یا همان 30 سال، افراد می توانند آن را دریافت کنند . مطابق بند «15» ماده «2» قانون تامین اجتماعی : بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون .
مبلغ و نحوه دریافت حقوق بازنشستگی برای افراد متفاوت است که این تفاوت به حقوق فرد و سابقه کار کردن فرد بستگی دارد . منبعی که به واسطه آن حقوق بازنشستگی به افراد پرداخت می شود مختلف است . زود ترین زمان برای اعلام بازنشستگی 61 سال است و حداکثر زمان 67 سالگی است که که این موضوع بسته به محیط کار و کارفرما شخص دارد . خود فرد این توانایی را دارد که تعیین کند که چه زمانی خود را بازنشسته اعلام کند ، هر چقدر دیر تر اعلام کند حقوق بازنشستگی بیشتر می شود، حتی فرد بازنشسته می تواند نصف حقوق بازنشستگی را دریافت کند و به طور نیمه وقت به کارش ادامه دهد .
حال برای افراد ممکن است این سوال به وجود آید که حقوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی چیست و نحوه محاسبه آن به چه صورت است ؟ ما در این مقاله علاوه بر تعریف مختصری که از حقوق بازنشستگی کردیم به تعریف حقوق بازنشستگی یا مستمری کشوری و تامین اجتماعی خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد شرایط برقراری و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی به چه صورت است .


حقوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی
همان طور که توضیح دادیم حقوق بازنشستگی، مقدار پولی است که ماهیانه به طور مستمر تا پایان عمر به افراد دارای سی سال سابقه کار تعلق می گیرد. در این بخش، به توضیح حقوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی می پردازیم. صندوق بازنشستگی کشور از سازمان های دولتی می باشد که زیر نظر وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی می باشد . سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است که وظیفه آن پوشش بیمه اجباری کارگران بخش خصوصی مثل کارگاه ها و  مشاغل آزاد را بر عهده دارد .
همیشه در مورد یکسان سازی حقوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی در این سال ها صحبت هایی به میان آمده است زیرا حقوق بازنشستگی کشوری مقداری از حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی بیشتر است. مثلا 65 درصد از افراد بازنشسته تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، حداقل حقوقی که تحت عنوان مستمری از بیمه دریافت می کنند به میزان 40 درصد نسبت به مقدار حقوقی که بازنشستگان تحت پوشش بیمه خدمات کشوری در دوران بازنشستگی دریافت می کنند کمتر است . 

حتما بخوانید: عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

شرایط برقراری حقوق باز نشستگی کشوری و تامین اجتماعی
حال که در مورد کلیت حقوق بازنشستگی صحبت شد لازم به ذکر است که به شرایط برقراری حقوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی بپردازیم، شرایط برقراری حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی به این صورت است که :
در صورتی که افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به مدت 20 سال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند، مردان در 60 سالگی و زنان در 55 سالگی مستحق گرفتن حقوق مستمری بازنشستگی خواهند شد، مطابق با ماده 76 قانون تامین اجتماعی .
 مطابق ماده 76 قانون بیمه تامین اجتماعی گفته شد که در صورت پرداخت حق بیمه به مدت 20 سال مردان در 60 سالگی و زنان در 55 می توانند مستمری بگیر بشوند اما در تبصره یک همین ماده آمده است که زنان یا مردان تحت پوشش بیمه اگر حق بیمه خود را 30 سال پرداخت کرده باشند، مردان در سن 50 سال و زنان در سن 45 سال این حق را خواهند داشت که حقوق بازنشستگی یا مستمری را دریافت کنند .
  در مورد بازنشسته شدن کارگران مشاغل سخت، می توان گفت اگر آن ها 20 سال پی در پی یا 25 سال به صورت نا متوالی حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند ، می توانند بازنشسته شوند بدون آن که به شرط سن توجهی داشته باشند . همچنین در مورد بازنشستگی زنان، قانون بازنشستگی بیان می دارد که : زنان با پرداخت حداقل 20 سال حق بیمه تامین اجتماعی و داشتن حداقل 42 سال سن می توانند مستمری بگیرند با این شرط که موقعی که زنان درخواست بازنشسته شدن یا ترک کار می نمایند، مشمول شرایط قانون کار باشد .
شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری یا بیمه خدمات کشوری به این صورت است که :
 مطابق بند الف ماده 74 ق.ا.ك و تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات مصوب 13/12/1368 یکی از شرایط برقراری حقوق بازنشستگی کشوری داشتن سن 60 سال یا بیشتر خواهد بود در صورت که خود شخص استخدامی با هر میزان سابقه کار و خدمت رسانی درخواست بازنشسته شدن داشته باشد .
 مطابق ( ماده 77 ق.ا.ك و تبصره 2 ماده قانون اصلاح مقررات مصوب 13/12/1368 ) تمامی افراد استخدامی که 65 سال سن دارند بدون توجه به میزان سال هایی که خدمت کرده اند و سابقه کار دارند می توانند به وسیله سازمانی که شخص با این شرایط در آن مشغول به کار است بازنشته شوند و مستمری دریافت کنند .
 این قانون شامل افرادی که در مشاغل تخصصی خدمت می کنند نمی شود بازنشستگی این افراد منوط بر این است که آن ها می بایست در خواست بازنشستگی بدهند و سازمان مورد نظر هم این درخواست را تایید کند مطابق ماده 10 قانون اصلاح مقررات مصوب 13/12/1368 .
 اگر شخص استخدام شده مردی با سابقه کار 25 سال یا بیشتر باشد که 50 سال یا بیشتر هم سن داشته می تواند در خواست بازنشستگی بدهد و با موافقت سازمانی که برای آن خدمت می کرده است مستحق دریافت حقوق بازنشستگی و مستمری بشود، مطابق بند الف تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1368 .
 اگر شخص استخدام شده زنی باشد که سابقه کارش 20 سال یا بیشتر باشد می تواند در خواست بازنشستگی بدهد و با موافقت سازمانی که برای آن خدمت می کرده است مستحق دریافت حقوق بازنشستگی و مستمری بشود مطابق بند ب تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصوب 13/12/ 1368 و قانون اصلاح بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی .
تمام افراد استخدام شده در سازمان و نهادی تحت پوشش بیمه خدمات کشوری در صورتی که 30 سال سابقه خدمت به دستگاه مربوطه را داشته باشند می توانند بازنشسته شوند و حقوق بازنشستگی دریافت کنند . ( ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصوب 13/12/1368 )
 جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحميلی، معلولين و شاغلين مشاغل سخت بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب 01/09/1367 حق بازنشسته شدن و دریافت حقوق بازنشستگی کشوری را خواهند داشت .
 زنان با داشتن سابقه کار بالای 20 سال و مردان با داشتن سابقه کار بالای 25 سال که در دستگاه ها و نهاد های تحت پوشش بیمه خدمات کشوری استخدام شده اند بر اساس سال های خدمت رسانی و بر اساس احكام قطعی هيئت های رسيدگی به تخلفات اداری به موجب بند ط ماده 9 قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 با تقليل يك يا دو گروه می توانند بازنشسته شده و مستمری دریافت کنند .
بیشتر بخوانید: بیمه بیکاری تامین اجتماعی

نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی
 در محاسبه حقوق بازنشستگی کشوری ملاک سابقه خدمت در موسسات یاسازمان هایی است که تحت پوشش بیمه قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که بازنشستگی آن پرداخت شده یا تعهد به پرداخت انجام شده باشد، موارد دیگر میزان حقوق بازنشستگی و معدل حقوق و کسر از حق بیمه در سال آخر خدمت می باشد. که این روش جهت بازنشستگی کشوری و قوانین مربوط به مبنای دریافتی ۲ سال آخر با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی در نظر گرفته می‌ شود.
مثلا حقوق بازنشستگی کشوری که شامل کسری های بازنشستگی استخدامی در سازمان ها یا ادارات تحت پوشش این نوع بیمه ( با مدرک فوق لیسانس و30 سال خدمت قابل قبول ) در 2 سال آخر اشتغال به شغلشان در صورتی که آخر اشتغال آنان در سال 1393 به اتمام رسیده باشد به این سه روش قابل محاسبه است :
الف ) مشخص کردن حقوق و مزایای دو سال آخر این نوع از کارمندان ضرب در سال بازنشستگی (1393) . انجام ضرب سال بازنشسـتگی ( عدد 1207 ) درخصوص بازنشستگان سال1393 از دو طریق قابل انجام است : روش اول برای اعمال ضریب حق کامند حکم کار گزینی او در سال 91 است . امتیازات نوشته شده در حکم کارگزینی را در ضریب سال بازنشستگی (عدد 1207 برای سال 93) ضرب می‌ کنیم
5464693=1207*5/4527 (امتیاز) .
روش دوم برای اعمال کردن حق ضریب فرد شاغل این است که حکم کارگزینی سال 91 را در ضریب سال بازنشستگی ( عدد1207 برای سال 93 ) ضرب کرده پس از آن بر ضریب سال 91 یعنی عدد 805 تقسیم می ‌کنیم
5464693=805/1207*3644638 و هم چنین است برای سایر حقوق و مزایا
ب ) نحوه محاسبه میانگین یا معدل حقوق و فوق العاده های 2 سال اشتغال آخر خدمت به این شرح است که جمع حقوق و فوق العاده های هر سطر را در مدت هر یک از سطر ها ضرب کرده وآن گاه مجموع آن ها را درعدد 720روز (2 سال) تقسیم می ‌کنیم.
18092335*30 + 18357875*30 + 18497887*360 + 18563064*300 / 720=18502312
ج ) معدل 2 سال اشتغال آخر خدمت را درسنوات قابل قبول ضرب کرده وآنگاه بر عدد 30 تقسیم می کنیم
18502312*30/30=6088017

  نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی :
 در گذشته مطلابق با ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه این گونه تعیین شده بود که : ( سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده حقوق و دستمزد بازنشستگان را در صورت افزایش غیر عادی حقوق آن‌ها در ۲ سال پایانی کار، طبق حقوق ۵ سال آخر محاسبه کند ) اما بعدا مطابق ماده 82 برنامه ششم توسه تاکید شد که : « برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه ‌شدگان صندوق‌ های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق ‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهاد ها و بانک ها ) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌ باشد» .
 بیمه شدگان تامین اجتماعی می توانند از طریق سامانه تامین اجتماعی به مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی خود بپردازند .
 مطابق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی در مورد حقوق بازنشستگی ( میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه‌ مشروط بر آنکه از سی‌وپنج، سی‌ ام متوسط مزد یا حقوق‌ تجاوز نکند. تبصره‌ متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی‌ عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق‌ بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ‌تقسیم بر بیست و چهار . )

در ادامه بخوانید: فیش حق بیمه تامین اجتماعی
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حقوق بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان مستمری تامین اجتماعی و کشوری در کانال تلگرام موضاعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حقوق بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان مستمری تامین اجتماعی و کشوری پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️ حقوق بازنشستگی چیست ؟
✔️حقوق بازنشستگی پولی است که فرد بعد از پایان یافتن کارش آن را دریافت می کند ، نحوه دریافت این حقوق متفاوت است که در متن مقاله آمده است .

2- ✔️ در چه صورت حقوق بازنشستگی به افراد تعلق می گیرد ؟
✔️ در صورتی که فرد در سازمانی اشتغال داشته باشد که اجبارا ملزم به بیمه کردن کارمندانش است یا اشخاصی که اختیارا اقدام به بیمه کردن خود نموده باشد که در متن مقاله آمده است .

3- ✔️ نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان کشوری چگونه است ؟
✔️مطابق ماده 82 برنامه ششم توسعه تاکید شد که برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهاد ها و بانک ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می باشد

برای مشاوره حقوق بازنشستگی 
منبع : حقوق بازنشستگی


RE: حقوق بازنشستگی - armandi - 15-04-2021

مشاهده سوابق تامین اجتماعی پیشخوان 24
روش‌های استعلام سوابق تامین اجتماعی
استعلام سوابق بیمه با اپلیکیشن تامین اجتماعی من
اپلیکیشن (نرم افزار) تامین اجتماعی من، امکان استعلام سوابق بیمه‌ای، استعلام آخرین فیش مستمری و استعلام سوابق سوابق بیمه تامین اجتماعی پیشخوان  بدهی کارفرمایان را برای کاربران فراهم کرده است. کافیست قبلا در سایت تامین اجتماعی ثبت نام کرده باشید و با استفاده از نام کاربری و گذرواژه‌ای که انتخاب کرده‌اید از خدمات این اپلیکیشن استفاده کنید.

استعلام سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD
برای استعلام سابقه بیمه تامین اجتماعی با استقاده از کد دستوری هر یک اپراتورها نیز باید مراحل قبلی را تکرار کنید تا سوابق بیمه‌ خود را مشاهده کنید.

کد USSD مشاهده سوابق بیمه برای همراه اول: #۱۴۲*
کد USSD مشاهده سوابق بیمه برای ایرانسل: #۱۴۲۰*۴*
کد USSD مشاهده سوابق بیمه برای رایتل: #۱۴۲۰*۴*
دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی با مراجعه حضوری به شعب
با مراجعه به شعب سازمان می‌توانید درخواست دریافت سوابق بیمه خود را به واحد مربوطه ارائه دهید و آن را دریافت کنید. این روش دریافت سوابق در مقایسه با دیگر روش‌ها بسیار وقت‌گیر است و با استفاده از اپلیکیشن پیشخوان 24 بسیار ساده‌تر و سریع‌تر می‌توانید این کار را انجام دهید.
پیشخوان 24 
ثبت نام در سایت تامین اجتماعی
برای استفاده از کلیه خدمات غیرحضوری این سازمان قبل از هر چیز باید در سایت سازمان تامین اجتماعی به آدرس http://www.sabeghe.tamin.ir ثبت نام کنید. برای ثبت نام در سایت این سازمان فقط به کد ملی خود نیاز دارید و به سادگی می‌توانید روند ثبت نام را طی کنید. برای پیگیری وضعیت ثبت نام نیز می‌توانید از طریق همین آدرس اینترنتی و صفحه

دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی
این سازمان برای تسهیل دریافت فیش حقوقی بازنشستگان و مستمری بگیران خود، امکان دریافت فیش حقوقی با کد ملی و به صورت آنلاین را فراهم کرده است. برای این کار کافیست مستمری‌بگیران به سایت اینترنتی سازمان تامین اجتمای به آدرس https://www.tamin.ir مراجعه کنند و فیش حقوقی خود را به صورت آنلاین مشاهده کنند. مستمری بگیران می‌توانند با وارد کردن شماره ملی و شماره مستمری در این سامانه مبالغ پرداختی، کسورات و مانده وام‌های خود را مشاهده کنند.

برای استفاده از این خدمت نیز لازم است قبلا در سایت ثبت نام کرده باشید. برای ثبت نام ااینترتی کافیست بازیابی گذرواژه در تامین اجتماعی مراجعه کرده و مراحل زیر را طی کنید:

روی گزینه ثبت نام در این صفحه کلیک کنید تا وارد صفحه زیر شوید. در این صفحه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. در مرحله بعد اطلاعات شناسنامه‌ای خود را دقیق وارد کنید.
در مرحله بعد اطلاعات شناسنامه‌ای خود را دقیق وارد کنید.
ابتدا ایمیل خود را در قسمت مربوطه وارد کنید. سپس در قسمت گذرواژه، رمز عبور مورد نظر خود را وارد کنید.
تمامی اطلاعات ثبت شده در مراحل قبلی به شما نمایش داده می‌شوند و در صورت صحت باید آن‌ها را تائید کنید.
نتیجه ثبت نام، پس از تکمیل مراحل کاری از طریق پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.
نوبت دهی اینترنتی شعب سازمان تامین اجتماعی
برای استفاده از امکان نوبت دهی اینترنتی شعب سازمان باید به سایت reserve.tamin.ir مراجعه کنید. در این روش ابتدا شهر خود را انتخاب می‌کنید و سپس نوع نوبت دهی را تعیین می‌کنید. با مراجعه به این سایت 3 نوع نوبت دهی را می‌توانید انجام دهید:

نوبت دهی اداره کل / شعب
نوبت دهی کارگزاری
نوبت دهی قرار ملاقات با مدیران
نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی
برای استفاده از امکان نوبت دهی اینترنتی بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی باید به سامانه اینترنتی nobat.tamin.ir مراجعه کنید. پس از انتخاب استان مورد نظر باید شهر، تخصص و نام مرکز درمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
حکم بازنشتگی پیشخوان 24
انواع بیمه و خدمات
تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تنظیم شده‌است. مهم‌ترین تعهدات و خدمات این سازمان بدین شرح است:

مستمری بازنشستگی
کمک هزینه ازدواج
بیمه زنان خانه‌دار
غرامت دستمزد ایام بارداری
مستمری از کار افتادگی
مستمری بازماندگان
مقرری بیمه بیکاری
غرامت دستمزد ایام بیماری
پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
کمک هزینه کفن و دفن
بیمه اختیاری و بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی
بیمه اختیاری
همان‌طور که از نامش پیداست، بیمه‌ای است که شخص به‌صورت اختیاری، خود را بیمه می‌کند. افرادی که بیمه اجباری نیستند و کارفرما ندارند، می‌توانند خود را بیمه اختیاری یا بیمه خویش‌فرما کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. اگر هم قبلا شما سابقه بیمه اجباری داشتید و به هر دلیلی علاقه‌ای به کار کردن با کارفرماهای قبلی ندارید، می‌توانید بیمه خود را به‌صورت خویش‌فرما ادامه دهید. فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

بیمه اجباری
تمام کسانی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و… کار می‌کنند و مشمول قانون کار می‌شوند.

انواع مختلف حق بیمه
براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما
براساس ماده ۳۵ قانون این سازمان برای برخی از مشاغل
بر اساس دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی و قرارداد بین بیمه‌شده و سازمان برای بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری یا خویش فرما (در این حالت میزان دستمزد اعلامی می‌بایست بین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد‌‌نظر باشد.)
روش‌های پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی
پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت
برای پرداخت اینترنتی فیش حق بیمه ابتدا باید به سایت بانک ملت به آدرس www..ir مراجعه کنید. سپس از منوی بانکداری الکترونیک، گزینه سامانه واریز وجوه به حساب سازمان‌ها را انتخاب نمایید.

وارد کردن نام، نام خانوادگی، پست الکترونیک، شماره همراه و شرح واریز، اجباری نیست اما پس از پایان عملیات پرداخت، در رسیدی که برای شما صادر می شود استفاده می شود بنابرابن بهتر است تمامی اطلاعات را وارد کنید. در مرحله بعدی شناسه واریز بانک ملت خود را وارد کنید.  مبلغ را مطابق فیش وارد و گزینه تایید را انتخاب نمایید. (چنانچه شناسه یا مبلغ اشتباه باشد با پیغام خطای "شناسه واریز را به طور صحیح وارد کنید" مواجه می شوید.) گزینه "صحت اطلاعات تایید می گردد" را علامت زده و سپس تایید را انتخاب کنید. پس از این مرحله به صفحه پرداخت الکترونیکی بانک ملت هدایت می‌شوید.

پرداخت حق بیمه از طریق دستگاه خودپرداز
برای پرداخت فیش حق بیمه از طریق دستگاه عابر بانک، باید به یکی از دستگاه های عابر بانک ملت، ملی، صادرات، تجارت، سپه، رفاه و کشاورزی مراجعه نمایید. تمامی کارت های عضو شتاب در دستگاه خودپرداز بانک‌های ذکر شده قابل استفاده می‌باشند.

زمانی که شناسه پرداخت را وارد می کنید، توجه داشته باشید؛ از خط فاصله مابین اعداد صرفنظر کنید و فقط اعداد را وارد نمایید و همچنین شناسه برگ پرداخت (در خط اول) را وارد نمایید و شناسه بانک ملت را وارد نکنید. شناسه بانک ملت برای پرداخت از طریق دستگاه و سایت بانک ملت مورد استفاده قرار می گیرد.

پرداخت حق بیمه با استفاده از کد USSD
در این روش با شماره‌گیری کد #١٤٢٠*٤* می‌توانید وارد منوی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شوید و پس از ثبت اطلاعات مربوط به قبض، پرداخت را انچام دهید.

پرداخت حضوری حق بیمه در شعب
این روش نیز یکی دیگر از راه‌های پیش روی شما برای پرداخت حق بیمه است که به دلیل شلوغی شعب و وقت‌گیر بودن، چندان توصیه نمی‌شود.

جمعیت تحت پوشش
جمعیت تحت پوشش این سازمان بیش از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی و بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مستمری بگیر می‌باشد؛ که با در نظر گرفتن خانواده بیمه شدگان نزدیک به ۴۲ میلیون نفر می‌رسد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع بیمه می‌توانید بخش اخبار در اپلیکیشن پیشخوان  24 را دنبال کنید و از آخرین اخبار در رابطه با بیمه و استعلام سوابق بیمه‌ای مطلع شوید.

راه‌هاي ارتباطي با مركز مشاوره تامین اجتماعی
ارتباط از طريق تماس تلفني
در اين روش كليه اشخاص مي توانند از طريق شماره‌هاي تماس زير با كارشناسان اين مركز تماس حاصل فرمايند: شماره تماس مركز مشاوره تامين اجتماعي

۰۲۱-۸۶۰۸۱۸۴۶
۰۲۱-۸۶۰۸۵۲۶۴
ارتباط از طريق ايميل مركز مشاوره تامين اجتماعي
در اين روش كليه اشخاص مي توانند سوالات خود را از طريق ايميل زير براي مركز ارسال فرمايند . در اين روش مشاوره باید اطلاعات تماس در ايميل قيد گردد تا در صورت نياز كارشناسان مركز مشاوره تامين اجتماعي با شما تماس بگیرند.  

ارتباط از طريق بخش پرسش و پاسخ
در اين روش كليه اشخاص مي توانند سوالات خود را از طريق بخش پرسش و پاسخ در سايت مركز مشاوره، مطرح و جواب‌هاي خود را حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت دريافت کنند. آدرس بخش پرسش و پاسخ:

سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه بهتر خدمات به بیمه‌شدگان خود، امکان استفاده از خدمات غیرحضوری را از طریق سایت خود به آدرس http://www.tamin.ir در اختیار شما عزیزان قرار داده است. یکی از کاربردی‌ترین خدمات این سازمان، مشاهده سوابق بیمه است. برای مشاهده سوابق بیمه باید با کد ملی خود به عنوان نام کاربری و گذرواژه‌ای که زمان ثبت نام انتخاب کرده‌اید، وارد سامانه شوید تا بتوانید از امکانات آن استفاده کنید. فراموشی گذرواژه یا رمزعبور برای هر یک از ما ممکن است پیش بیاید و اصلا جای نگرانی نیست. ما در ادامه همین مقاله از پیشخوان 24 روش بازیابی رمز عبور را به شما عزیزان آموزش می‌دهیم تا این مشکل را برطرف کنید و مجددا به سوابق بیمه خود در سایت تامین اجتماعی دسترسی داشته باشید.

بازیابی گذرواژه برای سوابق بیمه تامین اجتماعی
اگر پس از ورود به سامانه تامین اجتماعی به آدرس https://sabeghe.tamin.ir/view/#/main و در فرایند استعلام سوابق بیمه تامین اجتماعی متوجه شدید که گذرواژه خود را فراموش کرده‌اید کافیست مراحل زیر را به ترتیب طی کنید تا به راحتی گذرواژه خود را بازیابی کنید.

1 ) در صفحه زیر گزینه بازیابی گذرواژه را انتخاب کنید.

بازیابی گذرواژه برای سوابق بیمه تامین اجتماعی

2 ) پس از انتخاب این گزینه، وارد صفحه زیر می‌شوید. کد ملی خود را در بخش مورد نظر وارد کنید و سپس گزینه گام بعدی را انتخاب کنید.

بازیابی گذرواژه تامین اجتماعی - گام اول

3 ) حالا باید روش بازیابی گذرواژه را تعیین کنید. دو راه برای بازیابی رمز عبور شما وجود دارد:

بازیابی گذرواژه با استفاده از شناسه ارسال شده توسط پیامک
بازیابی گذرواژه با استفاده از سوالات امنیتی
بازیابی گذرواژه تامین اجتماعی - گام دوم

4 ) در صورت انتخاب بازیابی گذرواژه با استفاده از شناسه ارسال شده با پیامک؛ یک پیام حاوی شناسه ( 6 رقمی)، به شماره تلفن همراهی که با آن ثبت نام خود را انجام داده اید، ارسال خواهد شد. شناسه را در بخش موردنظر وارد کنید و سپس گزینه گام بعدی را انتخاب کنید. حتما به این نکته توجه داشته باشید که مدت زمان اعتبار شناسه 20 دقیقه است و بعد از گذشت این زمان، شناسه باطل شده و باید تمامی مراحل را از ابتدا آغاز کنید.

بازیابی گذرواژه تامین اجتماعی - گام سوم

5 ) چنانچه گزینه بازیابی با استفاده از سوالات امنیتی را انتخاب کردید، باید به 3 سوال امنیتی که در زمان ثبت نام به آن ها پاسخ داده‌اید، جواب دهید. سپس درخواست بازیابی گذرواژه را ثبت کنید (در زمان ثبت نام در سامانه تأمین اجتماعی چندین سوال امنیتی از شما پرسیده می شود که می توانید به دلخواه به تعدادی از سوالات پاسخ دهید).

بازیابی گذرواژه تامین اجتماعی - گام سوم

در مرحله آخر شما باید گذرواژه جدید خود را انتخاب کنید. رمز عبور را در هر دو کادر وارد کنید و گزینه ثبت را فشار دهید. درباره انتخاب گذرواژه خود حتما به این چند نکته توجه داشته باشید:

فقط شامل حروف بزرگ و کوچک لاتین باشد.
حداقل شامل یک حرف بزرگ باشد.
حداقل شامل یک حرف کوچک باشد.
شامل عدد باشد.
حداقل هشت کارکاتر داشته باشد.
شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی نباشد.
بازیابی گذرواژه تامین اجتماعی - گام چهارم

نام کاربری ورود به سامانه تامین اجتماعی
نام کاربری شما برای استفاده از خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی، همان کد ملی شماست.

خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه بهتر خدمات به بیمه‌شدگان خود، امکان استفاده از خدمات غیرحضوری را از طریق سایت خود به آدرس http://www.tamin.ir در اختیار شما عزیزان قرار داده است. از جمله این خدمات کاربردی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مشاهده سوابق بیمه‌شدگان
مشاهده فیش حقوقی مستمری‌بگیران
درخواست دفترچه غیرحضوری
سامانه حکم مستمری بگیران تامین تامین اجتماعی
و …
خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی

ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی
1 ) برای ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی و مشاهده سوابق بیمه و استفاده از دیگر امکانات این درگاه خدمات الکترونیکی، ابتدا باید به آدرس اینترنتی http://www.sabeghe.tamin.ir مراجعه کنید.

ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی

2 ) روی گزینه ثبت نام در این صفحه کلیک کنید تا وارد صفحه زیر شوید. در این صفحه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. پس از وارد کردن اطلاعات خواسته شده، روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید. لازم به ذکر است که در مرحله اول ثبت نام حتما به این نکات توجه داشته باشید:

اطلاعات وارد شده در این فرم از این پس جهت شناسایی شما در سامانه یکپارچه سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
مالکیت شماره تلفن همراه وارد شده باید صرفا متعلق به شخص شما باشد.
در صورتیکه شماره تلفن همراه وارد شده متعلق به شما نباشد نیاز است پس از طی کلیه مراحل ثبت نام، شخصا با در دست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه به یکی از شعب تامین اجتماعی جهت فعالسازی حساب کاربری خود مراجعه کنید.
به دلیل اینکه اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام از این پس به صورت رسمی جهات ارائه خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی به شما مورد استفاده قرار خواهند گرفت، مسئولیت وارد نمودن هرگونه اطلاعات خلاف واقعیت بر عهده شخص شما خواهد بود.
پس از تکمیل مراحل ثبت نام، شما مجاز به استفاده از خدمات غیرحضوری پایه‌ای سازمان، مانند درخواست دفترچه بیمه، بازرسی، مشاهده سوابق، فیش حقوقی، انواع استعلامات و … خواهید بود. جهت استفاده از خدمات حقوقی این سامانه مانند ارسال لیست بیمه نیاز به مراجعه به شعبه و تکمیل فرم‌های تعهدنامه است.
در حفظ و نگهداری رمز خود دقت کنید. مسئولیت تبعات ناشی از افشای رمز و هرگونه سواستفاده بر عهده شخص شما خواهد بود.
وارد کردن اطلاعات کد ملی و شماره تلفن همراه

3 ) حالا وارد مرحله دوم ثبت نام، ثبت اطلاعات سجلی، می‌شوید. در این مرحله نیز به این نکته توجه داشته باشید که اطلاعات شناسنامه‌ای که در سامانه وارد می‌کنید با شناسنامه شما منطبق باشد. این اطلاعات با سازمان ثبت احوال کنترل خواهند شد. پس از وارد کردن اطلاعات لازم مجددا روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید.

وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای
سوابق بیمه تامین اجتماعی با کارت ملی 
4 ) با انتخاب مرحله بعد، وارد مرحله سوم ثبت نام تامین اجتماعی می‌شوید. این بخش مربوط به اطلاعات ایمیل، گذرواژه و سوالات امنیتی است. ابتدا ایمیل خود را در قسمت مربوطه وارد کنید. سپس در قسمت گذرواژه، رمز عبور مورد نظر خود را وارد کنید. درباره گذرواژه خود حتما به این چند نکته توجه داشته باشید:

فقط شامل حروف بزرگ و کوچک لاتین باشد.
حداقل شامل یک حرف بزرگ باشد.
حداقل شامل یک حرف کوچک باشد.
شامل عدد باشد.
حداقل هشت حرف باشد.
شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی باشد.
وارد کردن ایمیل، تعیین رمز عبور و پساخ به سوالات مروبط به بازیابی رمزعبور

5 ) پس از انتخاب گذرواژه، باید به 3 پرسش امنیتی پاسخ دهید. در صورت فراموشی گذرواژه، جهت ایجاد گذرواژه جدید، سوالات امنیتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نیازی نیست پاسخ به این سوالات امنیتی حتما مطابق واقعیت باشد، فقط کافیست پاسخی را که برای هر یک از سوالات ثبت کرده‌اید بعدا به یاد آورید. پس از پاسخ به سوالات روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید.

پاسخ به پرسش‌های امنیتی

6 ) در مرحله چهارم ثبت نام، تمامی اطلاعات ثبت شده در مراحل قبلی به شما نمایش داده می‌شوند و با انتخاب گزینه تائید و ارسال درخواست در پایین و سمت راست صفحه پیام زیر برای شما نمایش داده می‌شود. با انتخاب گزینه تائید در این پیام، مراحل ثبت نام شما نهایی می‌شوند.

تائید اطلاعات وارد شده در سامانه تامین اجتماعی

7 ) نتیجه ثبت نام، پس از تکمیل مراحل کاری از طریق پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.
https://pishkhan24.com/tamin