توضیح لینک توضیح لینک
امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجزا و ساختار نمودار
#1
اجزای نمودار
بعد قیمت و زمان:
نمودارها از دو بعد قیمت و زمان تشکیل شده اند . خط افقی نشان دهنده بعد زمان و خط
عمودي نشاندهنده بعد قیمت است.

اگر بازه زمانی را یک روزه فرض کنیم در هر روز چهار قیمت اهمیت ویژه دارد.
قیمت اولین معامله در طول یک دوره زمانی مشخص است: Open
بالاترین قیمتی است که سهم در طول یک دوره زمانی مشخص معامله می شود: H igh
پایین ترین قیمتی است که در طول یک دوره زمانی مشخص معامله می شود: Low
آخرین قیمتی است که ورق بهاداري در طول یک دوره زمانی مشخص معامله میشود: Close
قیمت نهایی بدلیل نشان دادن آخرین وضعیت ،بیشترین مورد استفاده را در تحلیل دارد .
ساختار نمودار

نمودارهاي قیمت به طور معمول بصورت قیمت و زمان نشان داده می شود. زمان به صورت افقی
نشان داده می شود ، که تاریخ ها در پایین نمودار از چپ به راست حرکت می کنند. مقیاس قیمت
به صورت عمودي نمایان می شود، از قیمت هاي پایین تا قیمت هاي بالاتر.
دو روش براي نشان دادن قیمت ها وجود دارد. رایجترین راه با استفاده مقیاس خطی یا حسابی
است. در نمودار مقیاس خطی براي مثال، هر افزایش قیمت به صورت یکسان رسم شده است.
براي مثال صعود از 10 به 20 همانند صعود از 50 به 60 نمایش داده می شود، در هر دو مورد 10
واحد صعود شکل گرفته که در مقیاس عمودي یکسان نشان داده می شود. این مقیاس خطی
رایجتر است.
نوع دیگر از مقیاس ها، مقیاس لگاریتمی است.در نمودارهاي لگاریتمی تغییرات قیمت به صورت
درصدي اندازه گیري می شود. به بیان دیگر، حرکت قیمت از 10 تا 20 بسیار بزرگتر از حرکت
قیمت از 50 تا 60 نشان داده می شود. دلیلش این است که از لحاظ درصدي، صعود از 50 تا
معادل 20 درصد رشد است اما صعود از 10 تا 20 معادل 100 درصد صعود است. نمودارهاي
لگاریتمی بر اساس صعود درصدي ایجاد شده اند و صعود از 10 تا 20 را معادل صعود از 50 تا60
100 نمایش می دهد.
به صورت عمومی، تفاوت مابین دو مقیاس براي دوره هاي زمانی کوتاه مدت خیلی اهمیتی ندارد.
بیشتر تحلیلگران همچنان از مقیاس حسابی براي تحلیل هایشان استفاده می کنند. اما تفاوت در
نمودارهاي بلند مدت تر اهمیت بیشتري دارد. در یک نمودار لگاریتمی، صعود متوالی قیمت در
مقایسه با حرکتهاي ابتدایی قیمت کوچکتر نمایان می شود. در نتیجه، خطوط روند در نمودارهاي
لگاریتمی بسیار سریعتر شکسته می شوند. ھیچ جواب قطعی وجود ندارد کھ نشان دھد کدام
تکنیک برتر است.
پاسخ


پیام‌های این موضوع
اجزا و ساختار نمودار - توسط Hosein.Shourchi - 28-07-2020, 03:56 PM

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان