توضیح لینک توضیح لینک
اعتبار‌های متعلق به baran013
خلاصه
baran013
(عضو جوان)

اعتبار کل: 10

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 10
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 0 0 0
در طی ماه گذشته 0 0 0
در طی شش ماه گذشته 0 0 0
هر زمانی 10 0 0
توضیحات
mina021 ( 6 ) - آخرین بروزرسانی 05-11-2018, 03:54 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ baran013 در ویژگیهای اقتصادی انبوه سازی به روش سازه تمام پانل

مثبت (+1): [بدون نظر]
mina021 ( 6 ) - آخرین بروزرسانی 05-11-2018, 03:54 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ baran013 در دیوار پیش ساخته

مثبت (+1): [بدون نظر]
mina021 ( 6 ) - آخرین بروزرسانی 05-11-2018, 03:54 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ baran013 در خانه های بتنی پيش ساخته قابل حمل

مثبت (+1): [بدون نظر]
mina021 ( 6 ) - آخرین بروزرسانی 05-11-2018, 03:53 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ baran013 در خانه بتنی پیش ساخته

مثبت (+1): [بدون نظر]
mina021 ( 6 ) - آخرین بروزرسانی 05-11-2018, 03:53 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ baran013 در پانل تک باربر

مثبت (+1): [بدون نظر]
yaraaa ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 22-10-2018, 10:01 AM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ baran013 در ایمنی در كار | افزايش ضريب ايمني در كار | پیشگیری از حوادث کار

مثبت (+1): [بدون نظر]
yaraaa ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 22-10-2018, 10:01 AM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ baran013 در رنگ لباس کار | انطباق رنگ لباس کار با شرایط محیطی

مثبت (+1): [بدون نظر]
yaraaa ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 22-10-2018, 10:01 AM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ baran013 در بررسی مزایای اجاره نمایشگاه

مثبت (+1): [بدون نظر]
yaraaa ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 22-10-2018, 10:01 AM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ baran013 در عوامل تاثیر گذار بر موفقیت شما در نمایشگاه(بخش دوم)

مثبت (+1): [بدون نظر]
yaraaa ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 22-10-2018, 10:00 AM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ baran013 در از تکنولوژی پرده هوا حتما بدانید

مثبت (+1): [بدون نظر]