تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum
بررسی بیماری های قارچی تنه درختان انگور در استان خراسان شمالی (مدیریت و مبارزه) - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum (http://forum.kishtech.ir)
+-- انجمن: پردیس فناوری کیش (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: باشگاه متخصصین و مشاورین صنعت (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=102)
+--- موضوع: بررسی بیماری های قارچی تنه درختان انگور در استان خراسان شمالی (مدیریت و مبارزه) (/showthread.php?tid=44453)بررسی بیماری های قارچی تنه درختان انگور در استان خراسان شمالی (مدیریت و مبارزه) - 0019651562 - 27-08-2020

برای دریافت اطلاعات بیشتر ب فایل زیر مراجعه کنید ????