تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum
روش مبارزه از طریق تله فرومونی با کرم سیب وزمان مناسب این مبارزه - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum (http://forum.kishtech.ir)
+-- انجمن: پردیس فناوری کیش (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: باشگاه متخصصین و مشاورین صنعت (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=102)
+--- موضوع: روش مبارزه از طریق تله فرومونی با کرم سیب وزمان مناسب این مبارزه (/showthread.php?tid=43443)روش مبارزه از طریق تله فرومونی با کرم سیب وزمان مناسب این مبارزه - 0019651562 - 04-08-2020

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را بارگیری کنید ???