تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum
طلاق توافقی - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum (http://forum.kishtech.ir)
+-- انجمن: پردیس فناوری کیش (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: مجموعه مشاوره روانشناسی، تحصیلی و مددکاری (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=110)
+--- موضوع: طلاق توافقی (/showthread.php?tid=31650)طلاق توافقی - motlagh - 12-06-2019

بی تردید اتفاقهایی مانند ازدواج و طلاق توافقی از مهم ترین نقاط عطف زندگی به شمار می روند اما طلاق توافقی به سبب ماهیت خود سلامت فرد را از جنبه های گوناگون مورد تاثیر قرار می دهد.طلاق توافقی همراه خود سبب تغییراتی در زندگی می شود که البته بخشی از روند طبیعی طلاق توافقی محسوب می شود اما سازگار شدن مردان و زنان مطلقه با این تغییرات مستلزم زمان است.
[عکس: AbuseLawsChild-400x267-300x200.jpg]
همه ما کم و بیش وقتی در شرایطی نابسامانی گرفتار می شویم گوشمان روی هر توصیه ای بسته می شود و درنهایت راه خودمان را می رویم و کار خودمان را می کنیم.
ادامه مطلب زا در سایت[b]emadadkar.ir[/b]