تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum
چگونه در دام خود‌ کم‌ بینی گرفتار نشویم؟ - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum (http://forum.kishtech.ir)
+-- انجمن: پردیس فناوری کیش (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: مشاوره و مددکاری اجتماعی و خانواده (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=110)
+--- موضوع: چگونه در دام خود‌ کم‌ بینی گرفتار نشویم؟ (/showthread.php?tid=28327)چگونه در دام خود‌ کم‌ بینی گرفتار نشویم؟ - fatemehghazanfariyan - 13-01-2019

[عکس: 1f535.svg] چگونه در دام خود‌ کم‌ بینی گرفتار 
نشویم؟[عکس: 1f448.svg] به افکارتان نظم بدهید؛ با نظم دادن به افکارمان به‌جایِ اینکه “احساس کمبود” کنیم، زمینه‌ای را که در آن احساس کمبود می‌کنیم و سپس فردی را که نسبت به او احساس کمتر بودن داریم شناسایی می‌کنیم.
[عکس: 1f448.svg] به نمایشِ مضحکِ “دیگری بودن” پایان دهید؛ مشکل خودکم‌بینی، بین افرادی شایع است که می‌خواهند شبیه کسی باشند که درواقع نیستند. البته....
ادامه مطلب را دنبال کنید....