تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: نرم افزار سالید ورکز
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
کاربرد نرم افزار سالید ورکز چیست؟
تکنولوژی caeچیست؟
مزایای نرم افزار سالید ورکز را نام ببرید؟
محیط کار نقشه کشی در سالید ورکز چند بعدی میباشد؟