تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: MEOR
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی :
http://kishindustry.com
 هدف MEOR بررسی پتانسیل روش های میکروبی ازدیاد برداشت از مخازن نفت می باشد که بررسی میکنیم آیا در کشور ما قابل استفاده میباشد یا خیر. برای اینکار باید شرایط مخازن نفتی ایران را از لحاظ متغییر های محدود کننده برای فعالیت های میکروبی مد نظر قرار دهیم. همانطور که قبل تر ذکر کردیم از مهم ترین متغییر های یک مخزن نفتی که تا حد زیادی در موفقیت فرآیند ازدیادبرداشت میکروبی  نفت موثر خواهد بود دمای مخزن می باشد. 
 مطالعه دقیق اکولوژی یک مخزن نفتی برای فعالیت MEOR  نیازمند مغزه هایی می باشد که به روش aseptic . در عملیات حفاری به دست آمده باشد آسپتیک به معنی استریل می باشد. چون شرایط میکروبی می باشد باید در شرایط استریل مغزه گیری انجام دهیم که باکتری ها نه از بین بروند نه تحت تاثیر قرار بگیرند. تهیه چنین مغزه هایی به ندرت امکان پذیر می باشد چون حفاری در این روش بسیار پر هزینه خواهد بود. بنا براین نتیجه گیری درباره انواع میکرو ارگانیسم های موجود و فعالیت آنها در مخزن باید از طریق بررسی میکروبی سیالات مخزن نفتی در دست مطالعه قرار بگیرد. در روش جداسازی جمعیت های میکروبی سیالات نفتی مخازن زمانی که بخواهیم توصیف تنوع میکروبی داشته باشیم باید محیط و شرایط کشت را بسیار شبیه شرایط و محل کشت اولیه انجام دهیم. اغلب مخازن نفتی دارای مقادیر کمی اکسیژن یا بدون اکسیژن می باشند در نتیجه محیط کشت باید بی هوازی باشد. بسیاری از باکتری های بی هوازی برای رشد به دی اکسید کربن نیاز دارند که برای اینکار می توانیم از یک سیستم بافر بی کربنات استفاده کنیم. برای تنظیم قدرت یونی کشت محیط که شبیه به شرایط واقعی شود از آب سازند مخزن در دست استفاده، استفاده می کنیم