تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: انواع برج های تقطیر
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
انواع برج های تقطیر

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت-(گروه مهندسی شیمی)

در این نوشته به بررسی یکی از برج های تقطیر می پردازیم اگر تمایل به اطلاعات بیشتر در این زمینه دارید به سایت http://www.kishindustry.com مراجعه کنید.

برج هاي تقطیر با سینی کلاهدار (کلاهکی).
در این نوع برج ها ، تعداد سینی ها در مسیر برج به نوع انتقال ماده و شدت تفکیک بستگی دارد. قطر برج و فاصله میان سینی ها به مقدار مایع و گازي که در واحد زمان از یک سینی می گذرد وابسته است .از آنجاییکه روي هر یک از سینی ها تغییر فاز رخ می دهد هر یک از این سینی ها یک مرحله تفکیک تلقی می شوند. براي اینکه بازدهی انتقال ماده در هر سینی به بیشترین حد برسد باید زمان تماس میان دو فاز و سطح مشترك آنها به بیشترین حد ممکن برسد....