تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: کلرید روی و کاربردهای آن
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دیگر نام‌های کلرید روی:
Zinc(II) chloride
Zinc dichloride
Butter of zinc

کاربرد های کلرید روی:
- افزایش سیستم ایمنی بدن
کلرید روی از سلول‌های کبد و کلیه حفاظت می‌کند. برای این هدف، فلز روی همراه با جیوه استفاده می‌شود. روی کلرید برای توسعه‌ی سیستم ایمنی بدن انسان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- درمان زخم‌ها
کلرید روی ماهیت ضدعفونی کنندگی دارد و به طور گسترده در درمان زخم‌ها استفاده می‌شود. مکمل های روی برای حفظ سلامتی بسیار مفید می‌باشد.

- تصفیه آب
این ماده جاذب رطوبت می باشد و در جایی که بخواهند آب خالص بماند مورد استفاده قرار می گیرد.

- کشاورزی
روی ماده بسیار مهمی برای رویش سریع گیاهان می باشد.

- باتری سلول خشک
معمولاً در باتری‌های سلول خورشیدی به عنوان الکترولیت به کار می‌رود که همچنین وظیفه یک جذب‌کننده رطوبت و مهارکننده خوردگی را بر عهده دارد.

- جدا سازی روغن از آب
روی کلراید می تواند پایداری روغن در آب را از بین ببرد. همچنین این ماده می تواند نمک ها و اکسید ها را از سطح فلز های مختلف جدا کند

- صنایع چوب و چسب
از کاربردهای روی کلرید استفاده از آن در صنعت چسپ و چوب می‌باشد. این ماده برای تولید و حفظ چسپ مفید می‌باشد و همچنین در اشباع چوب استفاده می‌شود. همراه با دی کرومات سدیم، روی کلرید به حفظ چوب کمک می‌کند.

- صنایع آبکاری

- صنعت رنگ
از نمک کلرید روی به عنوان رنگزای تثبیت کننده رنگ استفاده می شود.

- صنعت متالوژی
از روی کلراید برای تولید و پردازش از سطح فلز آلومینیوم استفاده می شود. یون محصول دارای توانایی حمله به اکسید فلزی (MO) است تا مشتقات فرمول MZnOCl2 را به وجود آورد. این واکنش مربوط به استفاده از ZnCl2 به عنوان یک فلاکس (شار) برای لحیم‌کاری است. همچنین در جوش‌های گالوانیزه، لحیم‌کاری و پوشش دهی استفاده می‌گردد.

- جوشکاری
کلرید روی با توجه به قابلیت حل کردن اکسیدهای فلز در زمان ذوب شدن، به عنوان سیم جوش مورد استفاده قرار می گیرد. این سیم جوش به صورت معمول از حل شدن ورقه روی در داخل اسید هیدروکلریک رقیق شده تا زمان متوقف شدن خروج هیدروژن از مایع، ساخته می شود.
به دلیل ماهیت خورنده بودن این ماده در موقعیت هایی که امکان پاک کردن کامل اضافات جوش وجود ندارد (مانند کارهای الکترونیکی)، نمی توان از این سیم جوش استفاده کرد. همچنین در برخی موارد از آن به عنوان ماده ضد انفجار استفاده می کنند.