تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: پروژه ی درس فناوری اطلاعات
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
1.نقش فناوری اطلاعات در بخش حمل و نقل را بنویسید:
2.ICTمخفف چیست؟
3.نقش CRT و PC در فناوری اطلاعات: