تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: هوش مصنوعی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
1- هوش مصنوعی را تعریف کنید؟

2- انواع ان را نام ببرید؟


3-کاربرد هوش مصنوعی را تعریف کنید
1l.به هوشی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان می‌دهد، گفته می‌شود.
2.کاملا واکنشگر-حافظه نامحدود-نظریه ذهن-هوش مصنوعی خودآگاه
3.نزدیك نمودن رفتار و پاسخ یك سیستم كامپیوتری به الگوهایی است كه انسان بر اساس آن ها رفتار می كند و پاسخ می دهد. گاه سیستم هایی طراحی می شوند كه قدرت تجزیه و تحلیل آن ها از انسان بیشتر است؛ ولی باز از الگوهای ما استفاده می كنند.
۲واکنشگر-حافظه نامحدود-نظریه ذهن-هوش مصنوعی خودآگاه3.نزدیك نمودن رفتار و پاسخ یك سیستم كامپیوتری به الگوهایی است كه انسان بر اساس آن ها رفتار می كند و پاسخ می دهد. گاه سیستم هایی طراحی می شوند كه قدرت تجزیه و تحلیل آن ها از انسان بیشتر است؛ ولی باز از الگوهای ما استفاده می كنند.

۱به هوشی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان می‌دهد، گفته می‌شود.
1l.به هوشی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان می‌دهد، گفته می‌شود.
2.کاملا واکنشگر-حافظه نامحدود-نظریه ذهن-هوش مصنوعی خودآگاه
3.نزدیك نمودن رفتار و پاسخ یك سیستم كامپیوتری به الگوهایی است كه انسان بر اساس آن ها رفتار می كند و پاسخ می دهد. گاه سیستم هایی طراحی می شوند كه قدرت تجزیه و تحلیل آن ها از انسان بیشتر است؛ ولی باز از الگوهای ما استفاده می كنند