تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: آپاندیسیت در کودکان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
پردیس فناوری کیش، طرح مشاوره تخصصی صنعت، گروه پزشکی و پیرا پزشکی:
آپاندیس چیست؟ 
آپاندیس یک زایده اضافی باقی مانده از دوران جنینی در سیستم گوارش، متصل به ابتدای روده بزرگ است.
در صورت ورود هریک از عوامل زیر مثل مواد دفعی تغلیظ شده، انگل‌‌ها، غدد لنفاوی اطراف روده بزرگ، اجسام خارجی بلع شده و یا تومورها به ابتدای آن، بسته شده و فشار داخل آن افزایش می‌‌یابد. 
باکتری‌‌های مختلف شروع به رشد و تکثیر کرده و باعث التهاب و تورم می‌شوند. سپس خون رسانی دیواره آپاندیس مختل شده، جداره آن دچار تخریب و نهایتاً سوراخ شدگی می‌‌شود.

اطالاعات بیشتر در.....