تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: پیمانکاری بعد از مناقصه وتاثیر شرکت حسابداری
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
علت اهمیت حسن انجام کار
برای جلوگیری از خطا و کوتاهی در اجرای پیمان و همان طور برای اینکه پیمانکار از لحاظه قانونی متعهد به انجام پیمان خود باشد کارفرما از پیمانکار ضمانت حسن انجام کار تحویل میگیرد این ضمانت نامه خیلی مهم میباشد  و شرکت حسابداری یا خدمات مالیاتی همچنین موسسه حسابداری در زمان انجام کار مالی شرکت های پیمانکاری وجود آنرا چک میکنند زیرا درصد پرداخت آن و همچنین آزادسازی آن در حین محاسبات حسابداری مهم میباشد.
بعد از مرحله مناقصه زمانی که بعد جلسات عقد قرارداد صورت میگیرد ضمانت نامه ای که از پیمانکار برای شرکت در مناقصه گرفته شده است باطل میشود زیرا قرارداد منعقد شده ازنظرقانونی کفایت میکند.
با توجه به قرار داد منعقد شده پیمانکار وظیفه دارد در زمان تعیین شده کار را به کارفرما تحویل نماید و در صورتی که تهعد صورت گرفته انجام نشود با توجه به خسارت از قبل پیش بینی شده پیمانکار موظف به پرداخت خسارت میباشد.
علت وجود صورت وضعیت
پیمانکار در حین انجام فعالیت خود باید گزارشی جامع و کامل از مراحل انجام کار و همچنین از هزینه ها و مواد و مصالح موجود و مصرف شده برای کارفرما تهیه نماید که به این گزارش ها صورت وضعیت گفته میشود و همچنین طبق این صورت وضعیت ها کارفرما در طی اجرای پروژه مبالغی به پیمانکار پرداخت مینماید لازم به ذکر است که اگر فعالیت مالی و مالیاتی شرکت های پیمانکاری توسط شرکت حسابداری و یا موسسه حسابداری صورت میگیرد صورت وضعیت های تهیه شده توسط پیمانکار باید به شرکت حسابداری تحویل داده شود زیرا صورت وضعیت ها هم مانند حسن انجام کار برای محاسبات مالی توسط شرکت حسابداری یا موسسه حسابدری مهم میباشد .
رعایت مالیات موضوع ماده ۷۶
۵/۵ درصد قرارداد های پیمانکار به صورت علی الحساب و در دو بخش ۴ درصد و ۱/۵ درصد از قراداد پیمانکار کسر می گردد . ۴ درصد اول به صورت مالیات مقطوع کسر شده و ۱/۵ دصد بقیه هم به عنوان پیش پرداخت مالیات در نظر گرفته میشود و از حساب پیمانکار کسر و به حساب دولت ریخته میشود.
نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا
جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری , شرکت حسابداری تهرانشرکت حسابداری در تهرانموسسه حسابداری,موسسه حسابداری در تهرانخدمات حسابداریخدمات حسابداری تهرانخدمات مالیاتی,

http://tehcp.com