تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: استاندارد iso 9001
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
استاندارد ایزو 9001
استاندارد ایزو 9001 :
جهت خرید دوره آموزش مجازی ایزو9001 و دانلود محتوا و دریافت گواهینامه آموزشی از DNW  اینجا کلیک کنید.
استاندارد ایزو 9001 ، هدف و دامنه کاربرد
استاندارد ایزو 9001
الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می نماید.
تمام الزامات این استاندارد بین المللی عمومی هستند.
و به نحوی درنظر گرفته شده اند که برای تمام سازمان ها صرفنظر ازنوع ، اندازه و محصولی که ارائه می دهند قابل استفاده باشد.

استاندارد ایزو 9001 ، اصطلاحات و تعاریف سازمان
مفهوم سازمان می تواند در بگیرنده مفهوم تاجر مستقل، شرکت ، موسسه ، بنگاه اقتصادی، مقام مسئول، شرکت تضامنی ، انجمن ، موسسه خیریه یا نهاد یا بخشی یا ترکیبی از آنها چه ثبت شده باشد چه عمومی چه خصوصی باشد اما تنها به این مفاهیم محدود نمی شود.
طرف ذی نفع:
فرد یا سازمانی که بر یک تصمیم یا فعالیت اثر می گذارد یا از آن تاثیر بپذیرد یا خود را تاثیر پذیر بداند.
الزام:
فرد یا سازمانی که بر یک تصمیم یا فعالیت اثر می گذارد یا از آن تاثیر بپذیرد یا خود را تاثیر پذیر بداند.
سیستم مدیریت:
مجموعه ای از عناصر مرتبط و متعامل یک سازمان، برای ایجاد خط مشی ها، اهداف،و فرآیندها برای دستیابی به آن اهداف
مدیریت ارشد:
فرد یا گروهی از افراد سازمان ، که آن را در بالاترین سطح هدایت و کنترل می نمایند.
اثربخشی:
میزان تحقق فعالیت های طرح ریزی شده و دستیابی به نتیج طرح ریزی شده
خط مشی:
مقاصد و جهت گیری سازمان ، که به شکل رسمی توسط مدیریت ارشد بیان می شود.

هدف: 
نتیجه ای که باید به آن دست یافت.  هدف می تواند استراتژیک، تاکتیکی یا عملیاتی باشد.