تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: مشاور ایزو کیست؟؟؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
مشاور ایزو کیست
گواهینامه ایزو در یک کسب و کار کوچک به نظر می رسد به ویژه چالش برانگیز باشد محدودیت زمان، بودجه و تجربه با
صدور گواهینامه ISO 9000 در شرکت های کوچکتر رایج است.
با این حال، نیاز به رسیدن به گواهینامه در حال افزایش است در تعداد زیادی از بازارهای اغلب این با درخواست مشتری
یا الزام صدور گواهینامه ISO آغاز می شود.
اخذ ایزو
یا یک صاحب کسب و کار کوچک می بیند تعدادی از رقبا تبلیغ “گواهینامه ISO 9001” و این نیاز آشکار می شود.
در بعضی موارد، یک کسب و کار کوچک، نیازهای گواهینامه را به عنوان راهی برای بهبود عملیات تجاری خود یا آمادگی برای رشد می بیند.
صرف نظر از دلیل رانندگی نیاز به گواهینامه ایزو، شماری از سوالات به ذهن می آیند:
گواهینامه ISO چیست؟
چه چیزی در فرآیند گواهینامه ISO دخیل است؟
الزامات گواهینامه ایزو 9001 چیست؟
آیا کسب و کار کوچک می تواند گواهینامه ایزو 9001 باشد؟
هزینه صدور گواهینامه ISO چیست؟
چگونه می توانم از گواهینامه ISO 9001 شروع کنم؟
مشاوران ایزو در راه حل های Core Business Solutions از زمان شروع فعالیت شرکت در سال 2000 به شرکت های کوچک
کمک می کنند تا  شروع به کار کنند.

مشاور ایزو کیست
از آن به بعد صدها کسب و کار کوچک را به ارائه گواهینامه ISO 9001 با ارائه چندین گزینه  مشاوره ایزو  کمک کردیم.
هر یک از گزینه های مشاوره ایزو برای شرکت های کوچک که برای کمک به صدور گواهینامه ایزو 9001 تلاش می کنند،
برای نقطه شروع مشترک است.

رویکرد صدور گواهینامه ISO 
در تمام برنامه های مشاوره ای ISO 9000 ما بر روی کمک به شما برای به دست آوردن بیشترین مزیت صدور گواهینامه ISO 9001
تمرکز می کنیم.
این به مراتب فراتر از سادگی نشان دادن نحوه دریافت گواهینامه است.