تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: تمرین(مشق).ضمایر ملکی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
آداب میری سهیلیاں


خانم های محترم با توجہ بہ اینکہ ہنوز تو درس ضمایر ملکی مشکل دارید براتون یہ عکسیو پیوست این پست کردم کہ چندتا مثال ضمایر ملکی دارہ۔
امیدوارم با دقت مطالعہ کنید ۔


فقط  این نکاتو فراموش نکنید کہ  ضمیر ملکی تابع کلمہ بعد خودشہ و فعل جمله هم با توجہ بہ همون کلمہ  بہ شکل مفرد /جمع و مونث/مذکر میاد.


Heart Heart Heart Heart Heart