تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: پرونده مالیاتی و نحوه رسیدگی آن شورای عالی مالیاتی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
پرونده مالیاتی و نحوه رسیدگی آن شورای عالی مالیاتی :
شورای عالی مالیاتی یک مرجع عالی به شمار می آید که وظایف مهمی را دارا میباشد.  حتی در مواردی به عنوان نیرو مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به حساب می آید .
این شورا متشکل از 25 نفر میباشد که هرکدام از این اشخاص دارای تحصیلات و تجاربی در امور حقوقی ، اقتصادی ، مالی و حسابداری و حسابرسی میباشند و از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد میشوند و مدت عضویت اعضا 3 سال میباشد .
رسیدگی به شکایات مودی
رسیدگی به شکایات مودی و اداره امور مالیاتی نسبت به آرا هیات اختلاف مالیاتی در رابطه با پرونده مالیاتی از وظایف شورای عالی مالیاتی میباشد . لازم به ذکر است که شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه میباشد و هر شعبه شامل 3 عضو است . درصورتی که در شورای عالی مالیاتی رای هیات حل اختلاف رد شود پرونده به هیات دیگری ارجاع میشود که این هیات موظف است طبق نظریه شورا عمل کند .
در صورتی که شکایت مودیان یا اداره امور مالیاتی نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد عدم رعایت قوانین و یا نقض رسیدگی باشد دعوای خود را میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات به شورای عالی مالیاتی ارجاع دهند .
شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی پرونده مالیاتی را از نظر کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت با قوانین بررسی میکند و در ماهیت امر ورود نمیکند. و بعد از بررسی این موارد رای خود را یا بر نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی یا رد شکایت مزبور صادر میکند اگر نقض رای در شعبه شورای عالی مالیاتی صورت پذیرد پرونده مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع داد میشود.
اگر در آن محل هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری وجود نداشته باشد پرونده مالیاتی را برای رسیدگی به نزدیک ترین شهر که با آن محل ذکر شده در یک محدوده استانی است ارجاع داده میوشد . مرجع ذکر شده با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی خود مجددا موضوع را رسیدگی کرده و رای خود را صادر میکند .
به این نکته باید توجه داشت که اگر مودی شکایتی از رای حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی داشته باشند بایستی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی سپرده یا وثیقه ملکی معرفی یا ضمان معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می‌ماند.
نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا