تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: طراحی با کامپیوتر
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
1)کامپیوتر چرا موجب شادی مصرف کنندگان شده است؟
2)نرم افزار اتوکد از محصولات کدام شرکت واز چه سالی عرضه شده است؟
3)عبارت cadدر نرم افزار Autocadمخفف چه عبارتی است و به چه معناست؟
4)Auto cad امکان استفاده از چه محیط هایی را فراهم کرده است؟
(21-08-2018, 08:20 PM)کیوان محمدی نوشته: [ -> ]1)کامپیوتر چرا موجب شادی مصرف کنندگان شده است؟
2)نرم افزار اتوکد از محصولات کدام شرکت واز چه سالی عرضه شده است؟
3)عبارت cadدر نرم افزار Autocadمخفف چه عبارتی است و به چه معناست؟
4)Auto cad امکان استفاده از چه محیط هایی را فراهم کرده است؟


1)زیرا دایره انتخاب هارا گسترش داده است
2)در شرکت آمریکایی به نام Auto desk و از سال 1982 شروع به کار کرد
3) com puter Aided design به 
معنی طراحی به کمک نرم افزار است
4)محیط های دو بعدی و سه بعدی به طور کلی اتوکد جایگزینی عالی برای میز و وسایل نقشه کشی مهندسان است
(21-08-2018, 08:20 PM)کیوان محمدی نوشته: [ -> ]1)کامپیوتر چرا موجب شادی مصرف کنندگان شده است؟
2)نرم افزار اتوکد از محصولات کدام شرکت واز چه سالی عرضه شده است؟
3)عبارت cadدر نرم افزار Autocadمخفف چه عبارتی است و به چه معناست؟
4)Auto cad امکان استفاده از چه محیط هایی را فراهم کرده است؟


1)زیرا دایره انتخاب هارا گسترش داده است
2)در شرکت آمریکایی به نام Auto desk و از سال 1982 شروع به کار کرد
3) com puter Aided design به 
معنی طراحی به کمک نرم افزار است
4)محیط های دو بعدی و سه بعدی به طور کلی اتوکد جایگزینی عالی برای میز و وسایل نقشه کشی مهندسان است