تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: پروژه هارپ و ارتباط آن بازلزله
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
در پیوست آمده است با سپاس