تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: اکسل
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
برنامه اکسل جزوه کدام یک از برنامه ها به حساب می اید؟
الف صفحه گسترده ب بانک اطلاعاتی ج زبان برنامه نویسی د واژه پرداز
فایل های الگوی اکسل با چه پسوندی ذخیره می شود ؟
الف docx ب xisx جxitx د doct
سوال اول ج
سوال دوم الف
1 ج
2 الف

2الف
ج الف
ج
الف
1....ج
2.....الف