تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: مدیریت هزینه های خانوار با استفاده از اکسل
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
مدیریت هزینه های خانواده
نیاز به یک برنامه منظم داریم اول باید در اکسل برای برنامه روزانه خودمان یک جدول درست کنیم و بعد طبق ان پیش بریم تا کار هایمان دقیق و باشد
جدول درست می کنیم در اکسل درآمد وهزینه ها رو می نویسم
نیاز به برنامه منظم داریم وبرای این کار جدول درست میکنیم و طبق آن عمل میکنیم