تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: محیط زیست
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
اخلاق در توسعه فناوری اطلاعات و بررسی چالشهای ان در جامعه اطلاعاتی مثل اخلاق فناوری اطلاعات زیست محیطی اخلاق روزنامه نگاری اخلاق تجارت و غیره شاخه های اخلاق کاربردی است.

اخلاق در توسعه فناوری اطلاعات و بررسی چالشهای ان در جامعه اطلاعاتی مثل اخلاق فناوری اطلاعات زیست محیطی اخلاق روزنامه نگاری اخلاق تجارت و غیره شاخه های اخلاق کاربردی است.
در دنیای امروز باید عبارت بحران های زیست محیطی را در بحران های زیست محیطی و فرهنگی نامید. با این رویکرد ما به صورتی کامل و همه جانبه تر می توانیم نقش فرهنگ کنونی حاکم بود جوامع و همچنین نقش رایانه ها را در این بحران بشناسیم و چگونگی شناخت رایانه ها از سوی عموم مردم و دانش اموزان و دانشجویان را بهتر درک کنیم.
در دنیای امروز باید عبارت بحران های زیست محیطی را در بحران های زیست محیطی و فرهنگی نامید. با این رویکرد ما به صورتی کامل و همه جانبه تر می توانیم نقش فرهنگ کنونی حاکم بود جوامع و همچنین نقش رایانه ها را در این بحران بشناسیم و چگونگی شناخت رایانه ها از سوی عموم مردم و دانش اموزان و دانشجویان را بهتر درک کنیم.