تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: سوال کلاس
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
چه کارهایی را می توان با صفحه کلید کرد که موس قرار به انجام آن نیست؟ 
ولتاژهای خروجی منبع تغذیه و رنگ استاندارد سیم های آن را نام ببرید .
کامپیوتر ها ولتاژهای مختلفی را برای تغذیه مولفه های داخلی خود مورد استفاده قرار میدهند. ولتاژ پایه در طی 20 سالی که از تاریخ کامپیوتر میگذرد تغییر نکرده است اگر چه بعضی از ولتاژهایی که کمتر مورد استفاده بود ماهیتاً کاهش یافته است و یک ولتاژ جدید و مهم اضافه شده است. منبع تغذیه تمام این ولتاژها را در اندازه های مختلف و بسته به نوع ان

کامپیوتر ها ولتاژهای مختلفی را برای تغذیه مولفه های داخلی خود مورد استفاده قرار میدهند. ولتاژ پایه در طی 20 سالی که از تاریخ کامپیوتر میگذرد تغییر نکرده است اگر چه بعضی از ولتاژهایی که کمتر مورد استفاده بود ماهیتاً کاهش یافته است و یک ولتاژ جدید و مهم اضافه شده است. منبع تغذیه تمام این ولتاژها را در اندازه های مختلف و بسته به مدل، تامین میکند.

غالب انرژی تامین شده توسط یک منبع تغذیه به شکل ولتاژ مثبت میباشد
جواب 2/ولتاژهایببا پایه در طی 20 سال اخیر تغییر نکرده.اگرچهبعضی از کم کارکردها کاهش یافته البته انرژی تامین شده توسط منبع تغذیه به شکل ولتاژ مثبت آمده است.
کامپیوتر ها ولتاژهای مختلفی را برای تغذیه مولفه های داخلی خود مورد استفاده قرار میدهند. ولتاژ پایه در طی 20 سالی که از تاریخ کامپیوتر میگذرد تغییر نکرده است اگر چه بعضی از ولتاژهایی که کمتر مورد استفاده بود ماهیتاً کاهش یافته است و یک ولتاژ جدید و مهم اضافه شده است. منبع تغذیه تمام این ولتاژها را در اندازه های مختلف و بسته به نوع ان


[size=undefined]
کامپیوتر ها ولتاژهای مختلفی را برای تغذیه مولفه های داخلی خود مورد استفاده قرار میدهند. ولتاژ پایه در طی 20 سالی که از تاریخ کامپیوتر میگذرد تغییر نکرده است اگر چه بعضی از ولتاژهایی که کمتر مورد استفاده بود ماهیتاً کاهش یافته است و یک ولتاژ جدید و مهم اضافه شده است. منبع تغذیه تمام این ولتاژها را در اندازه های مختلف و بسته به مدل، تامین میکند.

غالب انرژی تامین شده توسط یک منبع تغذیه به شکل ولتاژ مثبت میباشد
ارسال شده توسط ELHAM.s - 20-05-2018, 12:57 PM[/size]
ولتاژ در این 20 سال گذشته تغییر آن چنان نکرده بسته به مدل ولتاژ با هم تفاوت دارند
سوال:
چه کارهایی را می توان با صفحه کلید کرد که موس قرار به انجام آن نیست؟ 
جواب:
با استفاده از صفحه‌کلید می‌توان برنامه‌ها را اجرا کرد، مروری بر پنجره‌های باز شده داشت، بر روی متون، ویرایش انجام داد و حتی ایمیل‌های نا‌خواسته را پاک کرد، تمام این کارها را بدون لمس ماوس به راحتی می‌توانید انجام دهید.
در biosو محیط setup  موس کارآیی ندارد.بعد از روشن شدن کامپیوتر صفحه کلید فعلا میشود.گاهی اوقات تسک بار از کنترل خارج شده و راهی به جز ctrl+Alt+Deletنمی ماند  گاهی اوقات همین راه هم مسدود میشود که باید از کلید ctrl+shift+Eseاستفاده کردوبه تسک منیجر راه پیدا کرد .
2.....پاور یکی از مهمترین قسمت های رایانه است ودرست عمل کردن اجرای آن در عملکرد کلی بسیار مهم است .
به طور کلی وظیفه ی تامین جریان الکتریکی به عهده ی پاور است .
وظیفه ی اصلی پاور تبدیل جریان ACبه DCاست.
ولتاژهای 3/5-5-12 از ولتاژهای رایج هر پاور باید دانست .
ولتاژ +5ولت  
رنگ سیم ...قرمز 
استفاده شده در تمام مادربرد ...مدارهای دیجیتال. .اکثر وسایل جانبی
ولتاژ +12 ولت
رنگ سیمزرد بعضی پاورها قرمز 
استفاده شده در موتور ادوات ذخیره سازی ...نظیر هارد دیسک ..مدارهای پورت سریال  
ولتاژ 3/3ولت 
رنگ سیم نارنجی
استفاده شده در پردازنده های جدید که باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و تولید حرارت کمتر می کند .