تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: ساخت جیمیل
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
اولین مرحله برای ساخت جیمیل چیست؟؟؟ 

رمز مربوط به ساخت جیمیل باید چند رقمی باشد؟؟؟
1 برای ایجاد یک ایمیل جدید باید مراحل زیر را به دقت طی کنید پس از طی این مراحل ساده شما صاحب یک جیملیل خواهید شد ابتدا وارد سایت جمیل خواهیم شد.
در این صفحه دنبال عبارت create Accocunt بگردید مرحله بعد وارد گزینه Morp Options مرحله بعد وارد فرم ایجاد اکانت جدید خواهید شد دراین فرم لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت کامل کنید همانطور که در اولین مرحله نام و نام خانوادگی در قسمت Name وارد کنیدمهم ترین قسمت انتخاب ادرس ایمیل استکه در عبارت Choose Your Username می بایست انتخاب کنید
دراخر در قسمت Locationیا محل سکونت خود را انتخاب کنید به طور پیش فرض این قسمت روی Iran قراردارد در نهایت روی Next Step کلیک کنید تا به مرحله یعد برویم
دراین مرحله وارد احراز هویت خواهید شد در صورتی که شماره تلفن همراهرخود را وارد کرده باشید کار شما ساده است
کافی است که از کوگل بخواهید برای شمارکد تایید هویت را ارسال کند این کار توسط گوگل به دو روش ارسالرپیامک SMS و یا تماس تلفنی انجام می پذیرد راهدحل ساده تر را انتخابدکنید که همان SMS است یه کد به گوشی شما ارسال خواهد که ان را در مرحله بعد پس از کلیک روی Continue وارد خواهید کرد
در این مرحله کدی که به گوشی شما ارسال شده است که معمولا یک عدد 6 رقمی است را وارد کنید
دقت کنید که در صورتی که تماس تلفنی را در مرحله قبل انتخاب کنید با گوشی شما تماس گرفته خواهد شد تماس تلفنی این ارقام به صورت تک تک گفتهدمی شود مثلا به صورت ZZer_ Six_ Eight_ Two و سپس با گفتن عبارت Again یک بار دیگر کد به شما گفته می شود
پس از وارد کردن کد روی دکمه Continue کلیک کنید بعد صاحب یک جمیل می شوید
2 رمز عبور حداقل باید 8تا 12دکارکتر باشد
 برای ایجاد یک ایمیل جدید باید مراحل زیر را به دقت طی کنید پس از طی این مراحل ساده شما صاحب یک جیملیل خواهید شد ابتدا وارد سایت جمیل خواهیم شد.
در این صفحه دنبال عبارت create Accocunt بگردید مرحله بعد وارد گزینه Morp Options مرحله بعد وارد فرم ایجاد اکانت جدید خواهید شد دراین فرم لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت کامل کنید همانطور که در اولین مرحله نام و نام خانوادگی در قسمت Name وارد کنیدمهم ترین قسمت انتخاب ادرس ایمیل استکه در عبارت Choose Your Username می بایست انتخاب کنید 
دراخر در قسمت Locationیا محل سکونت خود را انتخاب کنید به طور پیش فرض این قسمت روی Iran قراردارد در نهایت روی Next Step کلیک کنید تا به مرحله یعد برویم 
دراین مرحله وارد احراز هویت خواهید شد در صورتی که شماره تلفن همراهرخود را وارد کرده باشید کار شما ساده است
کافی است که از کوگل بخواهید برای شمارکد تایید هویت را ارسال کند این کار توسط گوگل به دو روش ارسالرپیامک SMS و یا تماس تلفنی انجام می پذیرد راهدحل ساده تر را انتخابدکنید که همان SMS است یه کد به گوشی شما ارسال خواهد که ان را در مرحله بعد پس از کلیک روی Continue وارد خواهید کرد 
در این مرحله کدی که به گوشی شما ارسال شده است که معمولا یک عدد 6 رقمی است را وارد کنید 
دقت کنید که در صورتی که تماس تلفنی را در مرحله قبل انتخاب کنید با گوشی شما تماس گرفته خواهد شد تماس تلفنی این ارقام به صورت تک تک گفتهدمی شود مثلا به صورت ZZer_ Six_ Eight_ Two و سپس با گفتن عبارت Again یک بار دیگر کد به شما گفته می شود
پس از وارد کردن کد روی دکمه Continue کلیک کنید بعد صاحب یک جمیل می شوید
2 رمز عبور حداقل باید 8تا 12دکارکتر باشد
برای ایجاد یک ایمیل جدید باید مراحل زیر را به دقت طی کنید پس از طی این مراحل ساده شما صاحب یک جیملیل خواهید شد ابتدا وارد سایت جمیل خواهیم شد.
در این صفحه دنبال عبارت create Accocunt بگردید مرحله بعد وارد گزینه Morp Options مرحله بعد وارد فرم ایجاد اکانت جدید خواهید شد دراین فرم لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت کامل کنید همانطور که در اولین مرحله نام و نام خانوادگی در قسمت Name وارد کنیدمهم ترین قسمت انتخاب ادرس ایمیل استکه در عبارت Choose Your Username می بایست انتخاب کنید
دراخر در قسمت Locationیا محل سکونت خود را انتخاب کنید به طور پیش فرض این قسمت روی Iran قراردارد در نهایت روی Next Step کلیک کنید تا به مرحله یعد برویم
دراین مرحله وارد احراز هویت خواهید شد در صورتی که شماره تلفن همراهرخود را وارد کرده باشید کار شما ساده است
کافی است که از کوگل بخواهید برای شمارکد تایید هویت را ارسال کند این کار توسط گوگل به دو روش ارسالرپیامک SMS و یا تماس تلفنی انجام می پذیرد راهدحل ساده تر را انتخابدکنید که همان SMS است یه کد به گوشی شما ارسال خواهد که ان را در مرحله بعد پس از کلیک روی Continue وارد خواهید کرد
در این مرحله کدی که به گوشی شما ارسال شده است که معمولا یک عدد 6 رقمی است را وارد کنید
دقت کنید که در صورتی که تماس تلفنی را در مرحله قبل انتخاب کنید با گوشی شما تماس گرفته خواهد شد تماس تلفنی این ارقام به صورت تک تک گفته می شود مثلا به صورت ZZer_ Six_ Eight_ Two و سپس با گفتن عبارت Again یک بار دیگر کد به شما گفته می شود
وارد شدن به گوگل
8تا12 کارکتر
برای ایجاد یک ایمیل جدید باید مراحل زیر را به دقت طی کنید پس از طی این مراحل ساده شما صاحب یک جیملیل خواهید شد ابتدا وارد سایت جمیل خواهیم شد.
در این صفحه دنبال عبارت create Accocunt بگردید مرحله بعد وارد گزینه Morp Options مرحله بعد وارد فرم ایجاد اکانت جدید خواهید شد دراین فرم لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت کامل کنید همانطور که در اولین مرحله نام و نام خانوادگی در قسمت Name وارد کنیدمهم ترین قسمت انتخاب ادرس ایمیل استکه در عبارت Choose Your Username می بایست انتخاب کنید
دراخر در قسمت Locationیا محل سکونت خود را انتخاب کنید به طور پیش فرض این قسمت روی Iran قراردارد در نهایت روی Next Step کلیک کنید تا به مرحله یعد برویم
دراین مرحله وارد احراز هویت خواهید شد در صورتی که شماره تلفن همراهرخود را وارد کرده باشید کار شما ساده است
کافی است که از کوگل بخواهید برای شمارکد تایید هویت را ارسال کند این کار توسط گوگل به دو روش ارسالرپیامک SMS و یا تماس تلفنی انجام می پذیرد راهدحل ساده تر را انتخابدکنید که همان SMS است یه کد به گوشی شما ارسال خواهد که ان را در مرحله بعد پس از کلیک روی Continue وارد خواهید کرد
در این مرحله کدی که به گوشی شما ارسال شده است که معمولا یک عدد 6 رقمی است را وارد کنید
دقت کنید که در صورتی که تماس تلفنی را در مرحله قبل انتخاب کنید با گوشی شما تماس گرفته خواهد شد تماس تلفنی این ارقام به صورت تک تک گفته می شود مثلا به صورت ZZer_ Six_ Eight_ Two و سپس با گفتن عبارت Again یک بار دیگر کد به شما گفته می شود
برای ایجاد یک ایمیل جدید باید مراحل زیر را به دقت طی کنید پس از طی این مراحل ساده شما صاحب یک جیملیل خواهید شد ابتدا وارد سایت جمیل خواهیم شد.
در این صفحه دنبال عبارت create Accocunt بگردید مرحله بعد وارد گزینه Morp Options مرحله بعد وارد فرم ایجاد اکانت جدید خواهید شد دراین فرم لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت کامل کنید همانطور که در اولین مرحله نام و نام خانوادگی در قسمت Name وارد کنیدمهم ترین قسمت انتخاب ادرس ایمیل استکه در عبارت Choose Your Username می بایست انتخاب کنید
دراخر در قسمت Locationیا محل سکونت خود را انتخاب کنید به طور پیش فرض این قسمت روی Iran قراردارد در نهایت روی Next Step کلیک کنید تا به مرحله یعد برویم
دراین مرحله وارد احراز هویت خواهید شد در صورتی که شماره تلفن همراهرخود را وارد کرده باشید کار شما ساده است
کافی است که از کوگل بخواهید برای شمارکد تایید هویت را ارسال کند این کار توسط گوگل به دو روش ارسالرپیامک SMS و یا تماس تلفنی انجام می پذیرد راهدحل ساده تر را انتخابدکنید که همان SMS است یه کد به گوشی شما ارسال خواهد که ان را در مرحله بعد پس از کلیک روی Continue وارد خواهید کرد
در این مرحله کدی که به گوشی شما ارسال شده است که معمولا یک عدد 6 رقمی است را وارد کنید
دقت کنید که در صورتی که تماس تلفنی را در مرحله قبل انتخاب کنید با گوشی شما تماس گرفته خواهد شد تماس تلفنی این ارقام به صورت تک تک گفته می شود مثلا به صورت ZZer_ Six_ Eight_ Two و سپس با گفتن عبارت Again یک بار دیگر کد به شما گفته می شود
برای ایجاد یک ایمیل جدید باید مراحل زیر را به دقت طی کنید پس از طی این مراحل ساده شما صاحب یک جیملیل خواهید شد ابتدا وارد سایت جمیل خواهیم شد.
در این صفحه دنبال عبارت create Accocunt بگردید مرحله بعد وارد گزینه Morp Options مرحله بعد وارد فرم ایجاد اکانت جدید خواهید شد دراین فرم لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت کامل کنید همانطور که در اولین مرحله نام و نام خانوادگی در قسمت Name وارد کنیدمهم ترین قسمت انتخاب ادرس ایمیل استکه در عبارت Choose Your Username می بایست انتخاب کنید
دراخر در قسمت Locationیا محل سکونت خود را انتخاب کنید به طور پیش فرض این قسمت روی Iran قراردارد در نهایت روی Next Step کلیک کنید تا به مرحله یعد برویم
دراین مرحله وارد احراز هویت خواهید شد در صورتی که شماره تلفن همراهرخود را وارد کرده باشید کار شما ساده است
کافی است که از کوگل بخواهید برای شمارکد تایید هویت را ارسال کند این کار توسط گوگل به دو روش ارسالرپیامک SMS و یا تماس تلفنی انجام می پذیرد راهدحل ساده تر را انتخابدکنید که همان SMS است یه کد به گوشی شما ارسال خواهد که ان را در مرحله بعد پس از کلیک روی Continue وارد خواهید کرد
در این مرحله کدی که به گوشی شما ارسال شده است که معمولا یک عدد 6 رقمی است را وارد کنید
دقت کنید که در صورتی که تماس تلفنی را در مرحله قبل انتخاب کنید با گوشی شما تماس گرفته خواهد شد تماس تلفنی این ارقام به صورت تک تک گفته می شود مثلا به صورت ZZer_ Six_ Eight_ Two و سپس با گفتن عبارت Again یک بار دیگر کد به شما گفته می شود
ارسال شده توسط عبداله دریکوند - امروز, 12:30 AM
(13-05-2018, 07:37 PM)س خسروی مهر نوشته: [ -> ]اولین مرحله برای ساخت جیمیل چیست؟؟؟ 

رمز مربوط به ساخت جیمیل باید چند رقمی باشد؟؟؟

برای ایجاد یک ایمیل جدید باید مراحل زیر را به دقت طی کنید پس از طی این مراحل ساده شما صاحب یک جیملیل خواهید شد ابتدا وارد سایت جمیل خواهیم شد.
در این صفحه دنبال عبارت create Accocunt بگردید مرحله بعد وارد گزینه Morp Options مرحله بعد وارد فرم ایجاد اکانت جدید خواهید شد دراین فرم لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت کامل کنید همانطور که در اولین مرحله نام و نام خانوادگی در قسمت Name وارد کنیدمهم ترین قسمت انتخاب ادرس ایمیل استکه در عبارت Choose Your Username می بایست انتخاب کنید
دراخر در قسمت Locationیا محل سکونت خود را انتخاب کنید به طور پیش فرض این قسمت روی Iran قراردارد در نهایت روی Next Step کلیک کنید تا به مرحله یعد برویم
دراین مرحله وارد احراز هویت خواهید شد در صورتی که شماره تلفن همراهرخود را وارد کرده باشید کار شما ساده است
کافی است که از کوگل بخواهید برای شمارکد تایید هویت را ارسال کند این کار توسط گوگل به دو روش ارسالرپیامک SMS و یا تماس تلفنی انجام می پذیرد راهدحل ساده تر را انتخابدکنید که همان SMS است یه کد به گوشی شما ارسال خواهد که ان را در مرحله بعد پس از کلیک روی Continue وارد خواهید کرد
در این مرحله کدی که به گوشی شما ارسال شده است که معمولا یک عدد 6 رقمی است را وارد کنید
دقت کنید که در صورتی که تماس تلفنی را در مرحله قبل انتخاب کنید با گوشی شما تماس گرفته خواهد شد تماس تلفنی این ارقام به صورت تک تک گفته می شود مثلا به صورت ZZer_ Six_ Eight_ Two و سپس با گفتن عبارت Again یک بار دیگر کد به شما گفته می شود
ورود به گوگل
8رقمی

ورود به گوگل
8رقمی
صفحات: 1 2