تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: الفبای هیراگانا
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
[عکس: character_hira1.gif]

[عکس: character_hira2.gif]
زبان ژاپنی دارای دو نوع الفبا به نام های هیراگانا و کاتاکانا می باشد. هیراگانا و کاتاکانا، الفبای آوایی و هر کدام یک هجا می باشند. زبان ژاپنی یک نوع روش نوشتاری دیگر نیز به نام کانجی دارد. اما برای نخستین قدم در یادگیری، خواندن و نوشتن هجاهای ژاپنی را یاد بگیرید.