تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: سوال:کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
تاثير متقابل فناوری اطلاعات بر کارآفرینی
کار آفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید وحل نیازهای اجتماعی ،ایجاد اشتغال برای دیگران و افزایش سودآوری شرکتها ،افراد وتوسعه تکنولوژی است .

کار آفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید وحل نیازهای اجتماعی ،ایجاد اشتغال برای دیگران و افزایش سودآوری شرکتها ،افراد وتوسعه تکنولوژی است .
کار آفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید وحل نیازهای اجتماعی ،ایجاد اشتغال برای دیگران و افزایش سودآوری شرکتها ،افراد وتوسعه تکنولوژی است .
صنعت اطلاعات نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارد تحولات فناوری همه چیز را متحول کرده است که اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده است مشاغلی چون مدیریت مشاوره تحلیل گیری اطلاع رسانی
باعث توسعه و پیشرفت در کارآفرینی می شود باعث می شود کار آفرین محصول خود را به راحتی به همه معرفی کند
صنعت اطلاعات نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارد تحولات فناوری همه چیزرا متحول کرده مثل مدیریت مشاوره تحلیل گری اطلاع رسانی
جواب:صنعت اطلاعات نقش اساسي در ايجاد اشتغال دارد.تحولات فناوري همه چيز را متحول كرده است،كه اشتغال نيز از اين تحولات مصون نمانده است.مشاغلي چون،مديريت،مشاوره،تحليل گري،اطلاع رساني...
صنعت اطلاعات نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارد تحولات فناوری همه چیزرا متحول کرده مثل مدیریت مشاوره تحلیل گری اطلاع رسانی...
صنعت اطلاعات نقش اساسي در ايجاد اشتغال دارد.تحولات فناوري همه چيز را متحول كرده است،كه اشتغال نيز از اين تحولات مصون نمانده است .مشاغلي چون،مديريت،مشاوره،تحليل گري،اطلاع رساني........
صنعت اطلاعات نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارد تحولات فناوری همه چیزرا متحول کرده مثل مدیریت مشاوره تحلیل گری اطلاع رسانی
صفحات: 1 2