تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: سوال:کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
نقش کارآفرینان در توسعه تکنولوژی
جواب:كارآفريني علاوه بر نوآوري در محصولات جديد و حل نيازهاي اجتماعي،ايجاد اشتغال براي ديگران افزايش سود آوري شركتها،افراد و توسعه تكنولوژي است.
صنعت و اطلاعات نقش اساسی در ایجاد و اشتغال دارد و تحولات فناوری همه چیز رامتحول کرده است
مشاغلی چون مدیریت و مشاوره و را ایجاد کرده است
کار آفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید وحل نیازهای اجتماعی ایجاد شغل برای دیگران افزایش سود آوری شرکت‌ها افراد و توسعه تکنولوژی است
شغل های چون مشاوره مدیریت را ایجاد کرده
علاوه بر نواوری   در محصولات جدید  و حل نیازهای  اجتماعی  ایجاداشتغال برای دیگران  افزایش سوداوری شرکت ها  افراد و توسعه ی  تکنولوژی
جواب:كارآفريني علاوه بر نوآوري در محصولات جديد و حل نيازهاي اجتماعي،ايجاد اشتغال براي ديگران افزايش سود آوري شركتها،افراد و توسعه تكنولوژي است.

جواب:كارآفريني علاوه بر نوآوري در محصولات جديد و حل نيازهاي اجتماعي،ايجاد اشتغال براي ديگران افزايش سود آوري شركتها،افراد و توسعه تكنولوژي است.
كارآفريني علاوه بر نوآوري در محصولات جديد و حل نيازهاي اجتماعي،ايجاد اشتغال براي ديگران افزايش سود آوري شركتها،افراد و توسعه تكنولوژي است.
امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و ارتباط اجزای مختلف ان با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره وری انها به روشنی مشخص شده است خصوصا سازمان هایی که بخش های مختلف ان درمناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند بسیار از مشکلات خود از طریق این تکنولوژی ها رفع می کنند
صنعت و اطلاعات نقش اساسی در ایجاد و اشتغال دارد و تحولات فناوری همه چیز رامتحول کرده است
مشاغلی چون مدیریت و مشاوره و را ایجاد کرده است
صفحات: 1 2