تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: کتابخانه الکترونیک .سارا افراسیابی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
مزایای کتابخانه ی الکترونیک
دسترسی آسان
جلوگیری از مشکلات خط خوردگی صحافی
کم شدن زمان نشر
بی نیازی از تهیه و خرید چند نسخه از منبع 
به وجودنیامدن امکان آسیب هایی مثل خط خوردگی، مفقود شدن و مشکلات صحافی 
دسترسی آسان به محتوای مواد دیجیتال 
امکان دسترسی به محتوای مواد سایر کتابخانه ها یا مراکز دیجیتالی  دسترش شبکه های امانت بین کتابخانه ای و اشتراک منابع 
کاهش زمان نشر، در نتیجه کاهش زمان اشاعه اطلاعات 
ایفای نقش بارز در حفظ آثار و میراث فرهنگی اقوام مختلف
بي نيازي ازتهيه وخريد چندنسخه ازمنبع به وجود نيامدن امكان اسيب هايي مثل خط خوردگي مفقود شدن به مشكلات صحافي دسترسي اسان به محتواي ممواد ديجيتال امكان دسترسي به محتواي مواد ساير كتابهانه ها يا موارد ديجيتالي دسترسي شبكه هاي أمانا بين كتابخانه اي واشتراك منابع كاهش زمان نشر درنتيحه كاهش زمان اشاعه اطلاعات إيفائ نقش بارزدرحفظ أثارميراث فرهنگي اقوام مختلف
بی نیازی از تهیه و خرید چند نسخه از منبع
به وجودنیامدن امکان آسیب هایی مثل خط خوردگی، مفقود شدن و مشکلات صحافی
دسترسی آسان به محتوای مواد دیجیتال
امکان دسترسی به محتوای مواد سایر کتابخانه ها یا مراکز دیجیتالی  دسترش شبکه های امانت بین کتابخانه ای و اشتراک منابع
کاهش زمان نشر، در نتیجه کاهش زمان اشاعه اطلاعات
ایفای نقش بارز در حفظ آثار و میراث فرهنگی اقوام مختلف
بی نیازی از تهیه و خرید چند نسخه از منبع به وجود نیامدن امکان آسیب هایی مثل خط خوردگی مفقود شدن دسترسی آسان به محتوای مواد دیجیتالی اشتراک منابع کاخش زمان نشر ایفای نقش بارز در حفظ آثار و میراث فرهنگی اقوام مختلف
به راحتی وسریع به کتاب مورد نظرمان دست میابیم ودر وقتمان صرف جویی می شود
1 - قابلیت انتقال به دیگران را دارد
دسترسی سریع
جلوگیری از پاره و خراب شدن
دسترسی آسان
جلوگیری از مشکلات خط خوردگی صحافی
کم شدن زمان نشر
صفحات: 1 2