تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: بانکداری الکترونیک
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3
مزایای استفاده بانکداری الکترونیک را بنویسید؟

در دسترس بودن در هر زمانی که نیاز است
دسترسی آسان در هر زمان
در دسترس بودن در هر زمان و مکان که نیاز است
استفاده در هر زمان و مكاني كه احتياج به بانكداري الترونيك داريم
استفاده اسان درهرزمان ومكان
استفاده از آن در هر زمان و مكان كه احتياج به بانكداري الكترونيك داريم
استفاده در هرزمان و مکان که به سیستم بانکی نیاز دادیم
استفاده از آن در هر زمان و مكان كه احتياج به بانكداري الكترونيك داريم
استفاده در هر زمان و مکان
صفحات: 1 2 3