تالار گفتگوی پردیس فناوری کیش

نسخه‌ی کامل: ویژه گیهای کارآفرین موفق چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

ویژه گیهای کارآفرین موفق چیست؟
(28-02-2018, 11:10 PM)اصغر قدس نوشته: [ -> ]
ویژه گیهای کارآفرین موفق چیست؟
1- شور وانگیزه داشته باشند
2-  ریسک پذیر بوده و متعهد وهدفمند خودباور - سازگار وانعطاف پذیر - مدیریت پول داشته
1- شور وانگیزه داشته باشند

2-  ریسک پذیر بوده و متعهد وهدفمند خودباور - سازگار وانعطاف پذیر - مدیریت پول داشته
شخص کارآفرین مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را می پذیرد. نوآوری در ارائه یک محصول یا خدمت دارد