تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: ویژه گیهای کارآفرین موفق چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

ویژه گیهای کارآفرین موفق چیست؟
(28-02-2018, 11:10 PM)اصغر قدس نوشته: [ -> ]
ویژه گیهای کارآفرین موفق چیست؟
1- شور وانگیزه داشته باشند
2-  ریسک پذیر بوده و متعهد وهدفمند خودباور - سازگار وانعطاف پذیر - مدیریت پول داشته
1- شور وانگیزه داشته باشند

2-  ریسک پذیر بوده و متعهد وهدفمند خودباور - سازگار وانعطاف پذیر - مدیریت پول داشته
شخص کارآفرین مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را می پذیرد. نوآوری در ارائه یک محصول یا خدمت دارد
1- شور و انگیزه
۲. ریسک‌پذیری
۳. خودباوری، کار سخت، و تعهد هدفمند
۴. سازگاری و انعطاف‌پذیری
۵. درک کامل از محصول یا خدمات ارائه شده – و بازار
۶. مدیریت پول
۷. برنامه‌ریزی (ولی نه برنامه‌ریزی بیش از حد)
۸. قابلیت‌های ارتباطی
۹. آماده برای برون‌رفت
۱۰. کارآفرینان خود را مورد سوال قرار می‌دهند – ولی در این کار زیاده‌روی نمی‌کنند

1- شور و انگیزه
۲. ریسک‌پذیری
۳. خودباوری، کار سخت، و تعهد هدفمند
۴. سازگاری و انعطاف‌پذیری
۵. درک کامل از محصول یا خدمات ارائه شده – و بازار
۶. مدیریت پول
۷. برنامه‌ریزی (ولی نه برنامه‌ریزی بیش از حد)
۸. قابلیت‌های ارتباطی
۹. آماده برای برون‌رفت
۱۰. کارآفرینان خود را مورد سوال قرار می‌دهند – ولی در این کار زیاده‌روی نمی‌کنند
1- شور وانگیزه داشته باشند

2-  ریسک پذیر بوده و متعهد وهدفمند خودباور - سازگار وانعطاف پذیر - مدیریت پول داشته
(28-02-2018, 11:10 PM)اصغر قدس نوشته: [ -> ]
ویژه گیهای کارآفرین موفق چیست؟

ریسک پذیر  هدفمندباشد
دارای انگیزه باشد
برنامه ریزی داشته باشد
نواوری در ارائه یک محصول وخدمت
1- شور وانگیزه داشته باشند

2- ریسک پذیر بوده و متعهد وهدفمند خودباور - سازگار وانعطاف پذیر - مدیریت پول داشته
1- شور وانگیزه داشته باشند

2- ریسک پذیر بوده و متعهد وهدفمند خودباور - سازگار وانعطاف پذیر - مدیریت پول داشته
انگیزه بالا. اعتماد بنفس زیاد. توانایی درگیر شدن. سطح انرژی بالا. توانایی هدف گذاری