تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: آیا میتوان سیستم کنترل تردد به ساختمان را با کامپیوتر مدیریت کرد؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
بله از طریق هوشمند سازی ساختمان باروش BMS
بله از طریق هوشمند سازی ساختمان باروش BMS