تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: موسیقی و طبیعت
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
درمورد تاثیر موسیقی در طبیعت توصیح دهید
سلام
خیلی خوبه تا چه موسیقی باشد توام مان با نشاط و مرفح است موسیقی از قبیل سازی سنتی که بدون نیاز به تجهیزات اضافی در محیط طبیعت حتی روی پرندگان هم تاپیر بگذارد