تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: بارور کردن ابر
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
طریقه بارور کردن ابر ها.  را توضیح دهید