تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: بهروز آزاد
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
پاسخ سوال : اشعه کاتدی چیست ؟
پرتو کاتدی
هنگامی که دو قطعه فلز کاتد (منفی) آند (مثبت) که دارای حداقل ۱۰۰۰۰ ولت اختلاف پتانسیل الکتریکی و در یک محفظه شیشه‌ای بسته باشند، آنگاه در صورت کاهش فشار جودرون محفظه، یک پرتو نامریی از قطب منفی به قطب مثبت می‌رود که به آن پرتو کاتدی می‌گویند. با گذاشتن موادی که خاصیت فلورسنس دارند در مقابل پرتو، قابل مشاهده  می‌شود.