تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: فیزیک_2
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
نمونه سوال میانترم #فیزیک_۲
دانشگاه صنعتی اصفهان

Sick